Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publicatie

Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK +) — factsheet

In de factsheet worden de belangrijkste punten van de strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK +) samengevat.

graphic of children browsing Internet

De Commissie heeft een nieuwe Europese strategie aangenomen om digitale
diensten die geschikt zijn voor bepaalde leeftijden te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle kinderen
online veilig en mondig zijn en gerespecteerd worden, en dat niemand uit de boot valt.

Deze factsheet geeft een overzicht van de huidige situatie en wat er in de toekomst zal veranderen.