Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Väljaanne

Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia (BIK+) – teabeleht

Teabelehel esitatakse kokkuvõte lastele parema interneti (BIK+) strateegia põhipunktidest.

graphic of children browsing Internet

Komisjon võttis vastu uue strateegia, et täiustada eakohaseid
digiteenuseid ja tagada, et iga laps on
internetis kaitstud, võimestatud ja austatud ning kedagi ei jäeta kõrvale.

Teabelehel kirjeldatakse praegust olukorda ja seda, mis tulevikus muutub.