Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Foilseachán

Próiseas Hiroshima Cód Iompair Idirnáisiúnta maidir le hArdchórais intleachta saorga

Is é is aidhm don Chód Iompair Idirnáisiúnta d’Eagraíochtaí a fhorbraíonn Ardchórais intleachta saorga IS sábháilte, slán agus iontaofa a chur chun cinn ar fud an domhain agus soláthrófar leis treoir dheonach le haghaidh gníomhaíochtaí eagraíochtaí a fhorbraíonn na córais intleachta saorga is forbartha, lena n-áirítear na bunsamhlacha agus na córais ghiniúnacha IS is forbartha.

©GettyImages

Ba cheart d’eagraíochtaí na gníomhaíochtaí sin a leanúint i gcomhréir le cur chuige rioscabhunaithe.

Féadfar a áireamh ar na heagraíochtaí a fhéadfaidh an Cód Iompair seo a fhormhuiniú, i measc eagraíochtaí eile, eintitis ón saol acadúil, ón tsochaí shibhialta, ón earnáil phríobháideach, agus/nó ón earnáil phoiblí a áireamh.

Déantar an liosta neamh-uileghabhálach sin de ghníomhaíochtaí a phlé agus a mhionsaothrú mar dhoiciméad beo chun tógáil ar Phrionsabail IS ECFE atá ann cheana mar fhreagairt ar na forbairtí a rinneadh le déanaí in ardchórais intleachta saorga agus tá sé ceaptha na tairbhí a bhaineann leis na teicneolaíochtaí sin a thapú agus aghaidh a thabhairt ar na rioscaí agus ar na dúshláin a bhaineann leo. Ba cheart d’eagraíochtaí na gníomhaíochtaí sin a chur i bhfeidhm maidir le gach céim den saolré chun dearadh, forbairt, imscaradh agus úsáid ardchóras intleachta saorga a chumhdach, nuair is infheidhme agus de réir mar is infheidhme. 

Déanfar an doiciméad seo a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta de réir mar is gá, lena n-áirítear trí chomhairliúcháin chuimsitheacha leanúnacha il-gheallsealbhóirí, chun a áirithiú go leanfaidh sé de bheith oiriúnach don fheidhm agus freagrúil don teicneolaíocht seo atá ag athrú go tapa.

Féadfaidh dlínsí éagsúla a gcur chuige uathúil féin a ghlacadh chun na gníomhaíochtaí sin a chur chun feidhme ar bhealaí éagsúla.

Íoslódálacha

Hiroshima Process International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems
Íoslódáil