Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

Hirosima procesa Starptautiskais rīcības kodekss progresīvām MI sistēmām

Starptautiskā Rīcības kodeksa progresīvā MI sistēmu izstrādei mērķis ir visā pasaulē veicināt drošu, neapdraudētu un uzticamu MI, un tas sniegs brīvprātīgus norādījumus par darbībām, ko veic organizācijas, kuras izstrādā visprogresīvākās MI sistēmas, tostarp vismodernākos pamatmodeļus un ģeneratīvās MI sistēmas.

©GettyImages

Organizācijām būtu jāveic šīs darbības saskaņā ar uz risku balstītu pieeju.

Organizācijas, kas var apstiprināt šo rīcības kodeksu, cita starpā var ietvert struktūras no akadēmiskajām aprindām, pilsoniskās sabiedrības, privātā sektora un/vai publiskā sektora.

Šis neizsmeļošais darbību saraksts tiek apspriests un izstrādāts kā dzīvs dokuments, kura pamatā ir spēkā esošie ESAO MI principi, reaģējot uz jaunākajām norisēm progresīvo MI sistēmu jomā, un tas ir paredzēts, lai palīdzētu izmantot ieguvumus un risināt šo tehnoloģiju radītos riskus un problēmas. Organizācijām šīs darbības būtu jāpiemēro visos aprites cikla posmos, lai attiecīgā gadījumā aptvertu progresīvu AI sistēmu projektēšanu, izstrādi, ieviešanu un izmantošanu. 

Šis dokuments tiks pārskatīts un vajadzības gadījumā atjaunināts, tostarp izmantojot pastāvīgas iekļaujošas apspriešanās ar daudzām ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu, ka tas joprojām atbilst paredzētajam mērķim un reaģē uz šo strauji mainīgo tehnoloģiju.

Dažādas jurisdikcijas var izmantot savas unikālās pieejas šo darbību īstenošanai dažādos veidos.

Lejupielādēšanai

Hiroshima Process International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems
Lejupielādēt