Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Pubblikazzjoni

Hiroshima Process Kodiċi ta’ Kondotta Internazzjonali għal Sistemi Avvanzati tal-IA

Il-kodiċi ta’ Kondotta Internazzjonali għall-Organizzazzjonijiet li Jiżviluppaw Sistemi Avvanzati tal-AI għandu l-għan li jippromwovi IA sikura, sigura u affidabbli madwar id-dinja u se jipprovdi gwida volontarja għal azzjonijiet mill-organizzazzjonijiet li jiżviluppaw l-aktar sistemi avvanzati tal-IA, inklużi l-aktar mudelli ta’ pedament avvanzati u sistemi ġenerattivi tal-IA.

©GettyImages

L-organizzazzjonijiet għandhom isegwu dawn l-azzjonijiet f’konformità ma’ approċċ ibbażat fuq ir-riskju.

L-organizzazzjonijiet li jistgħu japprovaw dan il-Kodiċi ta’ Kondotta jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, entitajiet mill-akkademja, is-soċjetà ċivili, is-settur privat, u/jew is-settur pubbliku.

Din il-lista mhux eżawrjenti ta’ azzjonijiet hija diskussa u elaborata bħala dokument ħaj biex tibni fuq il-Prinċipji tal-IA eżistenti tal-OECD b’rispons għall-iżviluppi reċenti fis-sistemi avvanzati tal-IA u hija maħsuba biex tgħin biex jinħatfu l-benefiċċji u jiġu indirizzati r-riskji u l-isfidi li jġibu magħhom dawn it-teknoloġiji. L-organizzazzjonijiet jenħtieġ li japplikaw dawn l-azzjonijiet għall-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja biex ikopru, meta u kif applikabbli, id-disinn, l-iżvilupp, il-varar u l-użu ta’ sistemi avvanzati tal-IA. 

Dan id-dokument se jiġi rieżaminat u aġġornat kif meħtieġ, inkluż permezz ta’ konsultazzjonijiet inklużivi kontinwi bejn diversi partijiet ikkonċernati, sabiex jiġi żgurat li jibqa’ adattat għall-iskop tiegħu u reattiv għal din it-teknoloġija li qed tevolvi malajr.

Ġurisdizzjonijiet differenti jistgħu jieħdu l-approċċi uniċi tagħhom stess għall-implimentazzjoni ta’ dawn l-azzjonijiet b’modi differenti.

Downloads

Hiroshima Process International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems
Iddawnlowdja