Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Hirošimský proces Mezinárodní kodex chování pro pokročilé systémy UI

Cílem mezinárodního kodexu chování pro organizace vyvíjející pokročilé systémy UI je podporovat bezpečnou, zabezpečenou a důvěryhodnou umělou inteligenci na celém světě a poskytne dobrovolné pokyny pro činnosti organizací, které vyvíjejí nejpokročilejší systémy UI, včetně nejpokročilejších základních modelů a generativních systémů UI.

©GettyImages

Organizace by se měly těmito opatřeními řídit v souladu s přístupem založeným na posouzení rizik.

Mezi organizace, které mohou tento kodex chování schválit, mohou patřit mimo jiné akademické subjekty, občanská společnost, soukromý sektor a/nebo veřejný sektor.

Tento neúplný seznam opatření je projednáván a rozpracován jako živý dokument, který vychází ze stávajících zásad OECD v oblasti umělé inteligence v reakci na nedávný vývoj v oblasti vyspělých systémů UI a má pomoci využít výhod a řešit rizika a výzvy, které tyto technologie přinášejí. Organizace by měly tyto akce uplatňovat ve všech fázích životního cyklu, aby případně zahrnovaly návrh, vývoj, zavádění a používání pokročilých systémů UI. 

Tento dokument bude podle potřeby přezkoumán a aktualizován, mimo jiné prostřednictvím probíhajících inkluzivních mnohostranných konzultací, aby se zajistilo, že bude i nadále vhodný pro daný účel a reagovat na tuto rychle se vyvíjející technologii.

Různé jurisdikce mohou k provádění těchto opatření zaujmout své vlastní jedinečné přístupy různými způsoby.

Ke stažení

Hiroshima Process International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems
Stáhnout