Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicație

Codul internațional de conduită al Procesului Hiroshima pentru sisteme de IA avansate

Codul internațional de conduită pentru organizațiile care dezvoltă sisteme de IA avansate urmărește să promoveze o IA sigură, securizată și fiabilă la nivel mondial și va oferi orientări voluntare pentru acțiunile organizațiilor care dezvoltă cele mai avansate sisteme de IA, inclusiv cele mai avansate modele de bază și sisteme de IA generative.

©GettyImages

Organizațiile ar trebui să urmeze aceste acțiuni în conformitate cu o abordare bazată pe riscuri.

Organizațiile care pot aproba prezentul cod de conduită pot include, printre altele, entități din mediul academic, societatea civilă, sectorul privat și/sau sectorul public.

Această listă neexhaustivă de acțiuni este discutată și elaborată ca document evolutiv pentru a se baza pe principiile existente ale OCDE în materie de IA ca răspuns la evoluțiile recente ale sistemelor avansate de IA și este menită să contribuie la valorificarea beneficiilor și la abordarea riscurilor și a provocărilor generate de aceste tehnologii. Organizațiile ar trebui să aplice aceste acțiuni în toate etapele ciclului de viață pentru a acoperi, atunci când și după caz, proiectarea, dezvoltarea, implementarea și utilizarea sistemelor de IA avansate. 

Prezentul document va fi revizuit și actualizat, după caz, inclusiv prin consultări multilaterale incluzive în curs, pentru a se asigura că rămâne adecvat scopului și reactiv la această tehnologie aflată în evoluție rapidă.

Jurisdicțiile diferite pot adopta propriile abordări unice în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor acțiuni în moduri diferite.

Descărcări

Hiroshima Process International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems
Descărcați