Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cur chun feidhme an Rialacháin maidir le geobhlocáil sa Ghréig

Tugtar ar an leathanach seo an staid mar atá maidir le cur chun feidhme na Geobhlocála sa Ghréig, agus na pointí teagmhála áitiúla.

    bratach na Gréige

An Comhlacht Forfheidhmiúcháin 

  • FÉACH AR AN ROGHCHLÁR: PARLAIMINT NA HEORPA

FÉACH AR AN ROGHCHLÁR: PARLAIMINT NA HEORPA

FÉACH AR AN ROGHCHLÁR: PARLAIMINT NA HEORPA

FÉACH AR AN ROGHCHLÁR: PARLAIMINT NA HEORPA

FÉACH AR AN ROGHCHLÁR: PARLAIMINT NA HEORPA

FÉACH AR AN ROGHCHLÁR: PARLAIMINT NA HEORPA

An Aireacht Geilleagair agus Forbartha Ard-Rúnaíocht Tráchtála agus Gnóthaí Tomhaltóirí

An Ard-Stiúrthóireacht um Chosaint Tomhaltóirí

An Stiúrthóireacht um Chosaint Tomhaltóirí

Líon na nAmhrán: 210 3893000

Ríomhphost: gge@gge.gr

Suíomh GréasáinLeathanach Geobhlocála

Cúnamh do Chomhlachtaí Tomhaltóirí

Bearta is infheidhme maidir le sáruithe

  • Cinneadh Comhpháirteach Aireachta maidir le cur chun feidhme an Rialacháin maidir le geobhlocáil 302/2018 sa Ghréig, a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Rialtais, a eisíodh 746/B agus an dáta 5/3/2019, pointe 1

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Geobhlocáil

Chuir an Coimisiún deireadh le rialacha geobhlocála gan údar, rud a bhaineann an bonn den tsiopadóireacht ar líne agus den díolachán trasteorann san Aontas.

Féach freisin