Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Grécku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania v Grécku a miestne kontaktné miesta.

    vlajka Grécka

Orgán presadzovania práva 

  • ‚SPRÁVA O TOM, ŽE TI BUDE OSVEDČOVAŤ, ŽE TI

‚SPRÁVA O TOM, ŽE ŤA OSLOBODZUJE, ABY SI

ОООООООООТ ООООООО ΩΩОО

‚‚SPRÁVY, KTORÉ TI BUDÚ ÚČTOVAŤ‘,

ОООООООΩО ΔОТ ΔООООООО ОООООООО О

‚SPRÁVY, KTORÉ TI BUDÚ ÚČTOVAŤ,

Generálny sekretariát ministerstva hospodárstva a rozvoja pre obchod a spotrebiteľské záležitosti

Generálne riaditeľstvo pre ochranu spotrebiteľa

Riaditeľstvo pre ochranu spotrebiteľa

„El“: 210 3893000

E-mail: gge@gge.gr

Webová stránka - Geografické blokovanie

Pomoc spotrebiteľským orgánom

Opatrenia uplatniteľné na porušenia právnych predpisov

  • Spoločné ministerské rozhodnutie o vykonávaní nariadenia č. 302/2018 o geografickom blokovaní v Grécku, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku vlády, vydanie 746/B a dátum 5/3/2019, bod 1

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj