Skip to main content
Formovanie digitálnej budúcnosti Európy

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Grécku

Na tejto stránke sa uvádza súčasný stav vykonávania geografického blokovania v Grécku a miestne kontaktné miesta.

    vlajka Grécka

Orgán presadzovania práva 

  • E-KNIHA, V KTOREJ SA UVÁDZA, ŽE SA V ŇOM NACHÁDZAME V SÚLADE S ČLÁNKOM 4

E) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ С С С С С С С ΑΙ EU EΑΜΑΤΕΙΑ

ZOBRAZIŤ VŠETKY HOTELY V KATEGÓRII:

ZOBRAZIŤ VŠETKY HOTELY V KATEGÓRII:

E-EOL, V KTOROM JE MOŽNÉ, ŽE SA NA NE NEVZŤAHUJE

ZOBRAZIŤ VŠETKY HOTELY V KATEGÓRII:

Ministerstvo hospodárstva a rozvoja Generálny sekretariát pre obchod a spotrebiteľské záležitosti

Generálne riaditeľstvo pre ochranu spotrebiteľa

Riaditeľstvo pre ochranu spotrebiteľa

Kľúčové slová: 210 3893000

E-mail: gge@gge.gr

Webová stránkaGeoblocking stránka

Pomoc pre spotrebiteľské orgány

Opatrenia uplatniteľné na porušenia predpisov

  • Spoločné ministerské rozhodnutie o vykonávaní nariadenia o geografickom blokovaní č. 302/2018 v Grécku, ktoré bolo uverejnené v úradnom vestníku vlády, vydanie 746/B a dátum 5/3/2019, bod 1

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geoblokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj