Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Grecji

Na tej stronie przedstawiono aktualną sytuację w zakresie wdrażania blokowania geograficznego w Grecji oraz lokalnych punktów kontaktowych.

Organ egzekucyjny 

  • « JEDNAKOWO SIĘGNĘŁAM PO TO, BY BYĆ W TYM SAMYM CZASIE, KIEDY TO SIĘ STAŁO.

« POCZĘSTUNEK TEN JEST W STANIE POMÓC W DOTYKU. „BYŁY” I „BYŁY” I „BYŁY” I „BYŁY” I „BYŁY”.

JEDNAKOWO POCZĘSTUNKOWATE, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W TYM SAMYM CZASIE.

А ΔАА Δ JEDNAK ΔА ΔААА А А АА ΔА ΔА ΔАА А АА JEDNAK POŁĄCZONY Z TYM, ŻE

JEDNAK PO TYM, JAK SIĘ ZNAJDUJEMY W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE.

JEDNAK PO TYM, JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE JEST TO MOŻLIWE.

Sekretariat Generalny Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju ds. Handlu i Konsumentów

Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Konsumentów

Dyrekcja Ochrony Konsumentów

—El: 210 3893000

E-mail: gge@gge.gr

Strona internetowa - Geoblocking page

Pomoc dla organów konsumenckich

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń

  • Wspólna decyzja ministerialna w sprawie wdrożenia rozporządzenia nr 302/2018 w sprawie blokowania geograficznego w Grecji, opublikowana wraz z dziennikiem urzędowym rządu, wydanie 746/B i data 5/3/2019, pkt 1

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też