Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nuálaíocht agus beartas sna meáin shóisialta

Tá gá le naisc láidre idir an nuálaíocht agus an beartas chun na meáin shóisialta agus líonraí a bheidh ann amach anseo a mhúnlú mar thimpeallachtaí sábháilte, oscailte, cruthaitheacha agus iontaofa.

Ní raibh sé chomh héasca riamh rochtain a fháil ar fhaisnéis agus ar an idirghníomhaíocht shóisialta. Is féidir le saoránaigh an Aontais nuacht a léamh, iarratas a dhéanamh ar phoist, siopadóireacht a dhéanamh, idirghníomhú, scileanna nua a fháil agus caidreamh a chothú ar fud an domhain ag cliceáil cnaipe nó sconna scáileáin. 

Ní mór timpeallacht iomaíoch agus chuimsitheach do na meáin shóisialta agus do líonraí sóisialta a bheith in ann nuáil a dhéanamh agus freastal ar éilimh nua. Ní mór dó freisin aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann leis na meáin shóisialta, go háirithe: 

Tá sé ríthábhachtach do thodhchaí na meán sóisialta agus na líonraí an chothromaíocht idir an nuálaíocht agus an rialáil a bhaint amach. Ag tógáil ar na naisc láidre idir beartas agus nuálaíocht, tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • idirphlé il-gheallsealbhóirí a spreagadh trí ghníomhaíochtaí iomchuí féinrialála;
  • úsáid fhreagrach ardáin na meán sóisialta a chur chun cinn trí thacaíocht leanúnach a thabhairt do thionscnaimh litearthachta sna meáin;
  • bunú éiceachóras meán sóisialta a chur chun cinn a thabharfaidh forbróirí, dearthóirí, úsáideoirí, ealaíontóirí, fiontraithe agus taighdeoirí le chéile;
  • tionscnaimh nua ar na meáin shóisialta a spreagadh chun an bealach a réiteach don chéad ghlúin eile d’ardáin na meán sóisialta don Eoraip, agus do réimse sóisialta domhanda amach anseo;
  • imeachtaí tiomnaithe a eagrú chun an plé le húsáideoirí, le nuálaithe agus le húdaráis phoiblí a spreagadh.

An Nuacht is Déanaí

DIGIBYTE |
The winners of the European Media Literacy Awards

The winners of the European Media Literacy Awards 2019 have been announced during the European Media Literacy Conference event in Brussels. Giuseppe Abbamonte, Director for Media Policy at DG Connect, awarded three project winners in different categories focusing on innovative media literacy project, most educative media literacy project, and the media literacy project with the greatest European potential.

DIGIBYTE |
Women are under-represented on- and off-screen says EPRA report

The European Platform of Regulatory Authorities (EPRA) will present Commissioner for Digital Economy and Society, Mariya Gabriel with the report that examines the representation of women in the audiovisual media industry today.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Faireachán a dhéanamh ar iolrachas na meán sa ré dhigiteach

Is uirlis eolaíoch é an Faireachán ar Iolrachas sna Meáin atá deartha chun rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann d’iolrachas na meán a shainaithint.