Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Иновации и политика в областта на социалните медии

Необходими са силни връзки между иновациите и политиката, за да се оформят бъдещите социални медии и мрежи като безопасна, отворена, творческа и надеждна среда.

Достъпът до информация и социални контакти никога не е бил толкова лесен. Гражданите на ЕС могат да четат новини, да кандидатстват за работа, да пазаруват, да си взаимодействат, да придобиват нови умения и да изграждат взаимоотношения по целия свят с едно натискане на бутон или с натискане на екрана. 

Една конкурентна и приобщаваща среда за социалните медии и мрежи трябва да бъде в състояние да създава иновации и да отговаря на новите изисквания. Тя също така трябва да се справи с предизвикателствата, свързани със социалните медии, по-специално: 

Постигането на баланс между иновациите и регулирането е от ключово значение за бъдещето на социалните медии и мрежи. Въз основа на силните връзки между политиката и иновациите Комисията има за цел:

  • стимулиране на диалог с участието на множество заинтересовани страни чрез подходящи действия за саморегулиране;
  • насърчаване на отговорното използване на платформите на социалните медии чрез постоянна подкрепа на инициативи за медийна грамотност;
  • насърчаване на създаването на общност от екосистеми в социалните медии, обединяваща разработчици, дизайнери, потребители, творци, предприемачи и изследователи;
  • насърчаване на нови инициативи в областта на социалните медии, които да проправят пътя към следващото поколение платформи на социалните медии за Европа и към бъдеща глобална социална сфера;
  • организиране на специални прояви за стимулиране на дискусията с потребители, новатори и публични органи.

Последни новини

DIGIBYTE |
The winners of the European Media Literacy Awards

The winners of the European Media Literacy Awards 2019 have been announced during the European Media Literacy Conference event in Brussels. Giuseppe Abbamonte, Director for Media Policy at DG Connect, awarded three project winners in different categories focusing on innovative media literacy project, most educative media literacy project, and the media literacy project with the greatest European potential.

DIGIBYTE |
Women are under-represented on- and off-screen says EPRA report

The European Platform of Regulatory Authorities (EPRA) will present Commissioner for Digital Economy and Society, Mariya Gabriel with the report that examines the representation of women in the audiovisual media industry today.

Съдържание по темата

Обща картина

Мониторинг на медийния плурализъм в цифровата ера

Мониторингът на медийния плурализъм е научен инструмент, предназначен да идентифицира потенциалните рискове за медийния плурализъм.