Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU će uložiti gotovo pola milijarde eura u najsuvremenije tehnologije i istraživanja – Projekti drugi dio

Ulaganja EU-a pogodovat će istraživanju i razvoju tehnologije u području interneta NextGen, dvodimenzionalnih materijala, velikih podataka i međunarodne suradnje EU-a.

©Gettyimages

EU se priprema uložiti gotovo pola milijarde eura u revolucionarne digitalne tehnologije, nakon najnovijeg odabira prijedloga iz niza poziva u okviru programa Obzor Europa kojima se potiču suradnička istraživanja i razvoj diljem Unije i šire. To će značiti povećanje ulaganja u umjetnu inteligenciju; veliki podaci, robotika, proširena stvarnost, kvantna, fotonika i senzori, internet sljedeće generacije i dvodimenzionalni materijali. Sve te ključne tehnologije temelj su strateške autonomije Europe i ključni su pokretači prijelaza na digitalnu, održivu i uključivu budućnost.

Nakon postupka stručne ocjene odabrano je gotovo 90 projekata.

Uz uravnoteženu kombinaciju sudionika u projektima iz akademske zajednice i istraživačkih organizacija s akterima iz industrije, uključujući snažnu zastupljenost MSP-ova, u okviru tih projekata Europa će oblikovati napredne digitalne tehnologije za europsku industriju s globalnim vodstvom u tim ključnim područjima istraživanja i tehnoloških ulaganja.

Sljedeća generacija Interneta

 

Kad jeriječ o financiranju interneta sljedeće generacije, sedam odabranih projekata (s proračunom od ukupno 47 milijuna EUR) uključivat će sudionike iz više od 15 zemalja koji rade u akademskoj zajednici i istraživačkim organizacijama, od čega gotovo polovina dolazi iz industrije (a dvije trećine su MSP-ovi).

Četirima odabranim projektima aktivno će se podupirati pokusna provedba odabranih inovacija s interneta sljedeće generacije, čime će se potaknuti šire prihvaćanje tih tehnologija. Jednim od tih odabranih projekata uspostavit će se novi, siguran sustav elektroničkog plaćanja za europske građane, poduzeća i banke, koji će biti dostupan kao platni sustav od malih banaka. Provodit će se pilot-projekt u tri područja gospodarske djelatnosti. Radit će u izdavačkom sektoru kako bi bila održivo sredstvo plaćanja za neovisne izdavače knjiga i novinare, u sektoru e-zdravstva, gdje će pomoći u jamčenju privatnosti platitelja, kao i u besplatnom ekosustavu razvoja softvera otvorenog koda, gdje će podupirati davanje donacija i obveza.

U okviru drugog projekta uspostavit će se fond namijenjen za potporu talentiranim inovatorima koji će isporučiti širok raspon internetskih tehnologija otvorenog koda koje će napajati buduću mrežu 4.0. Taj će fond biti jedinstvena kontaktna točka za te inovatore pružanjem potpore kako bi se osigurala daljnja održivost njihovih rješenja (kao što su licenciranje, poslovni modeli ili sigurnosne revizije). Zajedno s mjerama za potporu politici, svi odabrani projekti dodatno će ojačati položaj NGI-ja kao ključnog aktera u digitalnim zajedničkim politikama na nacionalnoj i europskoj razini.

 

Dvodimenzionalni materijali

 

U području dvodimenzionalnih (2D) materijala, četiri projekta s ukupnim proračunom većim od 15 milijuna EUR bavit će se otkrivanjem novih 2D materijala i većom sigurnošću u upotrebi 2D materijala. Ovaj poziv je nasljednik prošlogodišnjeg poziva. Oba poziva zajedno predstavljaju nastavak uspješnog vodećeg položaja u području grafena u okviru programa Obzor Europa. Sudionici u tim projektima dolaze iz više od 13 zemalja, s više od četvrtine iz privatnog sektora, od kojih su većina MSP-ovi.

Tri od tih projekata usmjerena su na otkrivanje novih 2D materijala i razvoj novih metoda izrade, posebno s pomoću procesa koji se temelje na umjetnoj inteligenciji. Četvrti projekt također će razviti nove metode, ovaj put osiguravajući da 2D materijali budu sigurni i održivi po dizajnu. Ti će projekti raditi na novim područjima primjene poput LED dioda, solarnih ćelija, kvantnih materijala i spintronika, čime će se nadopuniti devet projekata odabranih prošle godine, koji su bili usmjereni na skladištenje energije, biomedicinske uređaje, kompozitne materijale i elektroniku.

 

Veliki podaci

 

 

Dva odabrana projekta, s ukupnim proračunom od 3 milijuna EUR, uključuju sudionike iz deset zemalja, iz pridruženih zemalja kao što su Švicarska i Norveška te iz drugih kao što su SAD, Japan i Koreja. Većina partnera su iz akademske zajednice i istraživačke organizacijes.

Prvim projektom poduprijet će se zajednička vizija i istraživačka suradnja s američkom Nacionalnom zakladom za znanost (NSF) o temeljnim istraživanjima i novim konceptima za distribuirano računalstvo i roju inteligenciju. Drugim projektom stvorit će se trajna europska mreža stručnjaka za potporu koordinaciji kontinuualnog istraživanja i politike kognitivnog oblaka i računalstva na rubu mreže te uključiti u relevantne inicijative sa zemljama istomišljenicama, s posebnim naglaskom na Japan i Južnu Koreju.

 

 

Međunarodna suradnja

 

Šest odabranih projekata, s ukupnim proračunom većim od 13 milijuna EUR, ojačat će digitalnu agendu EU-a na globalnoj razini u skladu sprogramom politike zadigitalno desetljeće i programom Global Gateway. Cilj je projekata nastaviti međunarodnu suradnju u područjima kao što su istraživanje i inovacije, normizacija IKT-a i digitalna umjetnost. Gotovo trećina sudionika u tim projektima dolazi iz industrije iz više od 20 zemalja.

Konkretnije, trima projektima potaknut će se suradnja u području istraživanja i inovacija između EU-a i drugih globalnih regija (indo-pacifičke regije, supsaharske Afrike i Latinske Amerike), čime će se ojačati strateška partnerstva s njima. Dva projekta bit će usmjerena na digitalnu normizaciju, promicanje zajedničke vizije sa zemljama istomišljenicama za standardizaciju ključnih digitalnih tehnologija i promicanje modela normizacije EU-a diljem svijeta. Naposljetku, u jednom će se projektu istaknuti europski pristup integraciji umjetnosti i kulture u istraživanje i inovacije te upotrebi umjetne inteligencije u umjetnosti, čime će se promicati pouzdana upotreba aplikacija umjetne inteligencije. 

 

Povezani sadržaj

Šira slika

Umjetna inteligencija u programu DIGITAL Europa

U okviru programa DIGITAL Europa poduzećima i javnim upravama otvorit će se upotreba umjetne inteligencije.

Pogledajte i sljedeći sadržaj