Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES į pažangiausias technologijas ir mokslinius tyrimus investuos beveik pusę milijardo eurų. Projektų antra dalis

ES investicijos bus naudingos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai „NextGen Internet“, dvimatės medžiagos, didieji duomenys ir ES tarptautinis bendradarbiavimas.

©Gettyimages

ES rengiasi investuoti beveik pusę milijardo eurų į proveržio skaitmenines technologijas po to, kai buvo atrinkti naujausi pasiūlymai pagal programą „Europos horizontas“, kuriais visoje Sąjungoje ir už jos ribų skatinami bendri moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra. Tai reiškia, kad bus padidintos investicijos į dirbtinį intelektą; didieji duomenys, robotika, išplėstinė realybė, kvantinė, fotonika ir jutikliai, naujos kartos internetas ir dvimatės medžiagos. Visos šios pagrindinės technologijos yra Europos strateginio savarankiškumo pagrindas ir yra pagrindiniai perėjimo prie skaitmeninės, tvarios ir įtraukios ateities veiksniai.

Atlikus tarpusavio vertinimąatrinkta beveik 90 projektų.

Atsižvelgiant į subalansuotą projektų dalyvių iš akademinės bendruomenės ir mokslinių tyrimų organizacijų ir pramonės subjektų derinį, įskaitant tvirtą MVĮ atstovavimą, pagal šiuos projektus Europa formuos pažangias skaitmenines technologijas, skirtas Europos pramonei, kuri pirmautų pasaulyje šiose svarbiose mokslinių tyrimų ir technologijų investicijų srityse.

Naujos kartos internetas

 

Kalbant apienaujos kartos internetofinansavimą, į atrinktus septynis projektus (iš viso 47 mln. EUR) bus įtraukti dalyviai iš daugiau kaip 15 šalių, dirbantys akademinėje bendruomenėje ir mokslinių tyrimų organizacijose, iš kurių beveik pusė bus pramonės atstovai (ir du trečdaliai jų vėl bus MVĮ).

Keturiais atrinktais projektais bus aktyviai remiamas atrinktų naujos kartos interneto inovacijų bandomasis projektas, taip skatinant platesnį šių technologijų įsisavinimą. Pagal vieną iš šių atrinktų projektų bus sukurta nauja saugi elektroninio mokėjimo sistema Europos piliečiams, įmonėms ir bankams, kuri bus prieinama kaip mažmeninių bankų mokėjimo sistema. Jis bus bandomas trijose ekonominės veiklos srityse. Ji dirbs leidybos sektoriuje, kad būtų perspektyvi mokėjimo priemonė nepriklausomiems knygų leidėjams ir žurnalistams, e. sveikatos sektoriuje, kuriame ji padės užtikrinti mokėtojo privatumą, taip pat laisvos ir atvirojo kodo programinės įrangos kūrimo ekosistemoje, kurioje bus remiamas aukų ir pažadų suteikimas.

Pagal kitą projektą bus įsteigtas fondas, skirtas talentingiems novatoriams remti, kuris sukurs platų atvirojo kodo interneto technologijų spektrą, kuris bus varomas būsimame žiniatinklyje 4.0. Šis fondas teiks paramą šiems novatoriams vieno langelio principu, kad būtų užtikrintas tolesnis jų sprendimų (pvz., licencijavimo, verslo modelių ar saugumo auditų) tvarumas. Kartu su politikos rėmimo veiksmais visais atrinktais projektais bus toliau stiprinama NGI, kaip esminės bendros skaitmeninės politikos dalyvės nacionaliniu ir Europos lygmenimis, pozicija.

 

Dvimatės medžiagos

 

Dviejų dimensijų (2D) medžiagų srityje keturi projektai, kurių bendras biudžetas viršija 15 mln. EUR, bus skirti naujų 2D medžiagų atradimui ir didesnei 2D medžiagų naudojimo saugai. Šis kvietimas yra praėjusių metų skambučio tęsinys. Abu kvietimai kartu yra programos „Europos horizontas“ sėkmingos pavyzdinės iniciatyvos „ Europos horizontas“ tęsinys. Šiuose projektuose dalyvauja daugiau kaip 13 šalių, o daugiau kaip ketvirtadalis jų – privatusis sektorius, iš kurių dauguma yra MVĮ.

Trimis iš šių projektų siekiama atrasti naujas 2D medžiagas ir kurti naujus gamybos metodus, visų pirma pasitelkiant dirbtinio intelekto remiamus procesus. Ketvirtajame projekte taip pat bus kuriami nauji metodai, kurie šį kartą užtikrins, kad 2D medžiagos būtų saugios ir tvarios projektuojant. Šie projektai papildys devynis praėjusiais metais atrinktus projektus, kuriuose daugiausia dėmesio skirta energijos kaupimui, biomedicininiams prietaisams, kompozicinėms medžiagoms ir elektronikai.

 

Dideli duomenys

 

 

Du atrinkti projektai, kurių bendras biudžetas – 3 mln. EUR, apima dalyvius iš dešimties šalių, asocijuotųjų šalių, tokių kaip Šveicarija ir Norvegija, taip pat iš kitų šalių, pavyzdžiui, JAV, Japonijos ir Korėjos. Dauguma partnerių yra iš akademinės bendruomenės ir mokslinių tyrimų organizacijų.

Pirmuoju projektu bus remiama bendra vizija ir bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje su JAV Nacionaliniu mokslo fondu (NSF) fundamentinių tyrimų ir naujų paskirstytosios kompiuterijos ir spiečių žvalgybos koncepcijų klausimais. Antruoju projektu bus sukurtas ilgalaikis Europos ekspertų tinklas, kuris padės koordinuoti kognityvinę debesiją, kad būtų galima tęsti mokslinius tyrimus ir politiką, taip pat dalyvaus atitinkamose iniciatyvose su panašiai mąstančiomis šalimis, ypatingą dėmesį skiriant Japonijai ir Pietų Korėjai.

 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas

 

Šeši atrinkti projektai, kurių bendras biudžetas viršija 13 mln. EUR, sustiprins ES skaitmeninę darbotvarkę pasaulinėje arenoje pagal Skaitmeninio dešimtmečio politikos programą ir iniciatyvą„GlobalGateway“ . Projektais siekiama siekti tarptautinio bendradarbiavimo tokiose srityse kaip moksliniai tyrimai ir inovacijos, IRT standartizavimas ir skaitmeninis menas. Beveik trečdalis šių projektų dalyvių yra pramonės atstovai iš daugiau kaip 20 šalių.

Konkrečiau, trimis projektais bus skatinamas ES ir kitų pasaulio regionų (Indijos ir Ramiojo vandenyno, Užsachario Afrikos ir Lotynų Amerikos) bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, taip stiprinant strateginę partnerystę su jais. Dviem projektais daugiausia dėmesio bus skiriama skaitmeninei standartizacijai, bendros pagrindinių skaitmeninių technologijų standartizacijos vizijos su panašiai mąstančiomis šalimis propagavimui ir ES standartizacijos modelio propagavimui visame pasaulyje. Galiausiai viename projekte bus pabrėžtas europinis požiūris į meno ir kultūros integravimą į mokslinius tyrimus ir inovacijas ir dirbtinio intelekto naudojimą mene, taip skatinant patikimą dirbtinio intelekto prietaikų naudojimą. 

 

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Dirbtinis intelektas DIGITAL Europe programoje

Įgyvendinant programą „DIGITAL Europe“ bus sudarytos sąlygos įmonėms ir viešojo administravimo institucijoms naudoti dirbtinį intelektą.

Taip pat žr.