Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Financiranje digitalizacije u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.

Dugoročnim proračunom EU-a, poznatim i kao višegodišnji financijski okvir, potaknut će se digitalne tehnologije i pomoći u oporavku od pandemije.

  ŠTO SE DOGAĐA?

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Digitalni sektor ključan je za snažan oporavak od pandemije bolesti COVID-19 i izgradnju održive budućnosti kojom se podupiru ljudi i poduzeća. Novim višegodišnjim financijskim okvirom (VFO) osigurava se da za to ima potporu. Uključuje instrumente i programe financiranja kao što su:

 • program Digitalna Europa
 • instrument za povezivanje Europe
 • Obzor Europa
 • Kreativna Europa

Ukupni proračun novog VFO-a iznosi 1,21 bilijuna EUR. Osim toga, Komisija je predložila novi instrument za oporavak pod nazivom Next Generation EU. Vrijednost tog iznosa iznosi 806,9 milijardi EUR, a trajat će od 2021. do 2024. Instrument Next Generation EU uključit će se u neke od digitalnih potprograma. Na primjer, digitalno područje programa InvestEU.

Sedam glavnih proračunskih programa EU-a

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) središnji je program za digitalizaciju u VFO-u. Njezin je cilj ubrzati gospodarski oporavak i potaknuti digitalnu transformaciju Europe.

Programom Digitalna Europa ojačat će se ulaganja u niz područja, uključujući:

 • superračunalne kapacitete i kapacitete za obradu podataka;
 • ključni kapaciteti umjetne inteligencije, kao što su podatkovni prostori i knjižnice algoritama umjetne inteligencije;  
 • kibersigurnost;
 • digitalne vještine, širenje najbolje upotrebe digitalnih kapaciteta u društvu i gospodarstvu EU-a;
 • potpora digitalizaciji poduzeća i javnih uprava

Program Digitalna Europa osmišljen je kako bi se popunio jaz između istraživanja i uvođenja digitalnih tehnologija. Njime će se na tržište staviti rezultati istraživanja u korist europskih građana i poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća).

Program Digitalna Europa: Vrijednost 7,6 milijardi EUR u tekućim cijenama.

Instrument za povezivanje Europe – Digitalni sektor

Instrumentom za povezivanje Europe podupiru se transeuropske mreže i infrastrukture u prometnom, telekomunikacijskom i energetskom sektoru. Ulaže u širokopojasne mreže kao dio širih napora EU-a za izgradnju infrastrukture kojom se mogu nositi s novim i budućim procesima i aplikacijama.

Instrument za povezivanje Europe – Digitalni sektor: Vrijednost 2,07 milijardi eura u tekućim cijenama.

Obzor Europa

Obzor Europa sedmogodišnji je program financiranja istraživanja i inovacija kojim će se nastaviti rad programa Obzor 2020. Njime će se financirati ključna istraživanja u području zdravlja, otpornosti te zelene i digitalne tranzicije.

Obzor Europa uključuje namjenski proračun za područje „Digitalizacija, industrija i svemir”. Tim proračunom razvit će se istraživanja i visokokvalitetne inovacije u području razvojnih tehnologija, kao što su:

 • umjetna inteligencija i robotika
 • internet sljedeće generacije
 • računalstvo visokih performansi
 • veliki podaci
 • ključne digitalne tehnologije
 • 6G

Također će pomoći u istraživanju kombiniranja digitalne tehnologije s drugim tehnologijama. Općenito se očekuje da će se oko 35 % programa Obzor Europa poduprijeti rad na digitalnoj tranziciji. Rad programa Obzor Europa bit će komplementaran radu programa Digitalna Europa.

Obzor Europa: 95,5 milijardi EUR u tekućim cijenama.

InvestEU

Programom InvestEU pružit će se ključna potpora poduzećima u fazi oporavka i osigurati snažna usmjerenost privatnih ulagača na srednjoročne i dugoročne prioritete politike EU-a. Konkretno, europski zeleni plan i digitalizacija. Najmanje 10 % programa bit će uključeno u digitalne ciljeve.

InvestEU: Proračunsko jamstvo EU-a u iznosu od 26,2 milijarde EUR s ciljem mobilizacije više od 372 milijarde EUR javnih i privatnih ulaganja.

Kreativna Europa MEDIA

Potprogram MEDIA u okviru programa Kreativna Europa podupirat će europske filmske i druge audiovizualne industrije. Njime se osiguravaju financijska sredstva za razvoj, promicanje i distribuciju europskih djela unutar i izvan Europe.

Kreativna Europa MEDIA: Vrijednost 1,4 milijarde eura

„EU za zdravlje”

Program „EU za zdravlje” novi je program namijenjen jačanju zdravstvene sigurnosti i pripremi za buduće zdravstvene krize. Otprilike 10 % tog programa upotrijebit će se za digitalnu transformaciju zdravstvenog sektora.

Program „EU za zdravlje”: Vrijednost od 5,3 milijarde eura

Mehanizam za oporavak i otpornost

Potpora digitalnoj transformaciji ključna je za izgradnju otpornosti i unapređenje oporavka. Mehanizam za oporavak i otpornost novi je program kojim će se ponuditi financijska potpora za ulaganja i reforme, među ostalim u pogledu zelene i digitalne tranzicije te otpornosti nacionalnih gospodarstava. Bit će povezana s europskim semestrom.

Komisija je predložila da svaki plan za oporavak i otpornost uključuje minimalnu razinu od 20 % rashoda povezanih s digitalizacijom.

Mehanizam za oporavak i otpornost: Vrijednost od 672,5 milijardi eura

Pronalaženje financijskih sredstava

Postoji mnogo načina za pristup financiranju u EU-u, a svaki program ima vlastite postupke za prijavu na pozive. Za pregled dostupne potpore i gdje se prijaviti poduzeća i pojedinci mogu se koristiti portalom za pristup financiranju ili se obratiti svojim lokalnim upravljačkim tijelima.

Pristup financiranju

Portal za pristup financiranju pomaže poduzećima i poduzetnicima da pronađu financijsku potporu. To bi se moglo postići zajmovima ili vlasničkim financiranjem. Portal vas upućuje na lokalne financijske institucije na kojima se možete prijaviti za financiranje sredstvima EU-a.

Regionalno financiranje

Regionalna politika glavno je područje ulaganja EU-a koje obuhvaća trećinu proračuna EU-a, a uključuje digitalne projekte.

Poduzeća, organizacije, uprave i građani mogu se obratiti svojem lokalnom upravljačkom tijelu kako bi dobili bespovratna sredstva ili zajmove. Ta bi sredstva mogla obuhvaćati jednu ili više regija, pa čak i prekogranične granice.

Jedan je primjer u Portugalu operativni program COMPETE 2020, koji je usmjeren na potporu istraživanju i razvoju MSP-ova i poduzetništva. 

Drugi primjer su ulaganja u IKT u iznosu većem od 20 milijardi EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), s naglaskom na digitalnoj koheziji diljem EU-a.

Mogućnosti financiranja

CALL FOR PROPOSALS |
Sustav praćenja vlasništva nad medijima

Ovim se pozivom na podnošenje prijedloga financira projekt kojim se uspostavlja javno dostupna baza podataka koja sadržava relevantne informacije o medijskim kućama.

Povezani sadržaj

Dublji pogled

Potpora EU-a obrazovanju i osposobljavanju

Komisija nudi niz mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje kako bi vam pomogla da započnete s digitalizacijom, kao što su poduzetničko usmjeravanje, razmjene i još mnogo toga.

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) program je financiranja EU-a usmjeren na uvođenje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama.