Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Komisija u skladu s Aktom o digitalnim uslugama TikToku i YouTubeu šalje zahtjeve za informacije

Europska komisija danas je u skladu s Aktom o digitalnim uslugama službeno poslala zahtjeve za informacije TikTok i YouTube. Komisija od poduzeća traži da dostave više informacija o mjerama koje su poduzela kako bi ispunila svoje obveze u pogledu zaštite maloljetnika u skladu s Aktom o digitalnim uslugama, uključujući obveze povezane s procjenama rizika i mjerama ublažavanja radi zaštite maloljetnika na internetu, posebno u pogledu rizika za mentalno zdravlje i fizičko zdravlje, te o tome kako se maloljetnici koriste njihovim uslugama.

Commission sends requests for information to TikTok and YouTube under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

TikTok i YouTube moraju dostaviti tražene informacije Komisiji do 30. studenoga 2023. Na temelju ocjene odgovora Komisija će ocijeniti sljedeće korake. To bi moglo uključivati službeno pokretanje postupka u skladu s člankom 66. Akta o digitalnim uslugama.

U skladu s člankom 74. stavkom 2. Akta o digitalnim uslugama Komisija može izreći novčane kazne za netočne, nepotpune ili obmanjujuće informacije kao odgovor na zahtjev za informacije. Ako ne odgovori, Komisija može odlukom zatražiti informacije. U tom bi slučaju izostanak odgovora u roku mogao dovesti do izricanja periodičnih penala.

Nakon što su proglašeni vrlo velikom internetskom platformom, TikTok i YouTube moraju poštovati sve odredbe uvedene Aktom o digitalnim uslugama, uključujući procjenu i ublažavanje rizika povezanih sa širenjem nezakonitog i štetnog sadržaja, sve negativne učinke na ostvarivanje temeljnih prava, među ostalim na prava djece, i na zaštitu maloljetnika. TikTok je već 19. listopada 2023. primio zahtjev za informacije o širenju terorističkog i nasilnog sadržaja i govora mržnje, navodnom širenju dezinformacija i općim aspektima zaštite maloljetnika na internetu.

Više informacija

Paket Akta o digitalnim uslugama