Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

EU je na granici kvantnotehnološkog otkrića s vodećom inicijativom za kvantne tehnologije koja daje prve rezultate

Komisija je objavila izvješće o fazi povećanja vodeće inicijative u području kvantne tehnologije, odnosno njezinu početnu trogodišnju fazu od 2018. do 2022.

graphic illustration of quantum technology with text the EU's Quantum Technologies Flagship

European Commission

Podržana su 24 projekta u 31 europskoj zemlji u području kvantne komunikacije, računalstva, simulacije, detekcije i mjeriteljstva te osnovne kvantne znanosti. Za vodeću inicijativu i QuantERA, kojom se podupiru kvantna istraživanja u 31 europskoj zemlji, EU je od 2016. financirao kvantna istraživanja s više od 175 milijuna EUR.

U fazi proširenja zabilježeni su i znatni koraci prema uvođenju kvantnog istraživanja iz laboratorija u komercijalne primjene: Osnovano je 25 novoosnovanih poduzeća, uključujući novoosnovana poduzeća koja se bave kvantnim računarstvom, a prijavljeno je 105 patenata, od kojih je 64 već odobreno.

Postignuća tih projekata uključuju, na primjer, svjetske rezultate u području kvantne komunikacije, čime se postavljaju temelji za sigurnu i bržu razmjenu informacija u budućnosti, te demonstracije kvantnog snimanja koje će biti tisuće puta točnije nego sada. Kao takvi pokazuju potencijal kvantnih tehnologija, na primjer, za brže i točnije dijagnoze i praćenje učinaka liječenja na molekularnoj razini, što liječnicima daje nove vrijedne uvide; ili osiguravanje vrlo snažne zaštite prijenosa osjetljivih informacija od pokušaja hakiranja, čime se omogućuje siguran prijenos podataka kao što su zdravstveni kartoni, financijske transakcije i komunikacija na visokoj razini među vladama, u skladu s važećim pravilima.

Postignuća u projektima koji su financirani u prvoj fazi povećanja vodeće inicijative u području kvantne tehnologije rezultat su zajedničkih napora 1654 znanstvenika i 236 organizacija koje su sudjelovale u vodećoj inicijativi, a objavile su 1313 znanstvenih radova (uz još 223 znanstvena djela u postupku revizije).

Osim pregleda uspješnih rezultata projekata u području kvantnih istraživanja u okviru vodeće inicijative, u izvješću se analiziraju i ključne pouke izvučene nakon početka sljedeće faze vodeće inicijative.

Vodeća inicijativa bit će ključna za postizanje ciljeva utvrđenih u Komunikaciji Komisije „Digitalni kompas 2030.: Europski pristup za digitalno desetljeće” od 9. ožujka 2021., koji se sada provodi u okviru programa politike za digitalno desetljeće: EU bi do 2030. trebao biti predvodnik u kvantnim kapacitetima. Komisija će nastaviti podupirati vodeću inicijativu u razdoblju 2021. – 2027. financiranjem u iznosu od najmanje 500 milijuna EUR u okviru programa Obzor Europa.

Više podataka