Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Akt o interoperabilnoj Europi stupa na snagu za bolje povezane javne usluge za građane i poduzeća

Aktom o interoperabilnoj Europi, koji je stupio na snagu 11. travnja 2024., olakšat će se prekogranična razmjena podataka i ubrzati digitalna transformacija javnog sektora.

Interoperable Europe Act enters into force for better connected public services for people and businesses

Akt je ključan za postizanje ciljeva digitalnog desetljeća EU-a, kao što je 100 % ključnih javnih usluga dostupnih na internetu do 2030. Interoperabilnost je temeljna značajka funkcionalnog jedinstvenog digitalnog tržišta i doprinosi učinkovitijoj provedbi digitalnih značajki javnih politika, od pravosuđa do zdravstva i prometa.

Građani, poduzeća i javne uprave imat će koristi od većine nove uredbe pri upotrebi međusobno povezanih digitalnih javnih usluga koje zahtijevaju prekograničnu razmjenu podataka. 

Možete pročitati cijelo priopćenje za medije.

Dodatne informacije o ciljevima, podatkovnoj politici EU-a i programu Digitalna Europa.