Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Įsigalioja sąveikios Europos aktas, kuriuo siekiama geriau susieti viešąsias paslaugas žmonėms ir įmonėms

2024 m. balandžio 11 d. įsigaliojusiu Sąveikos Europos aktu bus sudarytos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniam keitimuisi duomenimis ir paspartinta viešojo sektoriaus skaitmeninė transformacija.

Interoperable Europe Act enters into force for better connected public services for people and businesses

Aktas yra labai svarbus siekiant ES skaitmeninio dešimtmečio tikslų, pavyzdžiui, iki 2030 m. užtikrinti, kad 100 proc. pagrindinių viešųjų paslaugų būtų prieinama internetu. Sąveikumas yra pagrindinė veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos dalis, padedanti veiksmingiau įgyvendinti viešosios politikos skaitmeninius bruožus – nuo teisingumo iki sveikatos ir transporto.

Piliečiai, įmonės ir viešojo administravimo institucijos gaus daugiausia naudos iš naujojo reglamento, kai naudosis tarpusavyje susietomis skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis, kurioms reikia tarpvalstybinio keitimosi duomenimis. 

Galite perskaityti visą pranešimą spaudai.

Daugiau informacijos apie tikslus, ES duomenų politiką ir Skaitmeninės Europos programą.