Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Začel veljati interoperabilni evropski akt za boljše povezane javne storitve za ljudi in podjetja

Akt o interoperabilni Evropi, ki je začel veljati 11. aprila 2024, bo olajšal čezmejno izmenjavo podatkov in pospešil digitalno preobrazbo javnega sektorja.

Interoperable Europe Act enters into force for better connected public services for people and businesses

Akt je bistven za doseganje ciljev digitalnega desetletja EU, kot je 100 % ključnih javnih storitev, ki so na voljo na spletu do leta 2030. Interoperabilnost je temeljna značilnost delujočega enotnega digitalnega trga in prispeva k učinkovitejšemu izvajanju digitalnih značilnosti javnih politik, od pravosodja do zdravja in prometa.

Državljani, podjetja in javne uprave bodo imeli koristi od večine nove uredbe pri uporabi medsebojno povezanih digitalnih javnih storitev, ki zahtevajo čezmejno izmenjavo podatkov. 

Celotno sporočilo za javnost si lahko preberete.

Več informacij o ciljih, podatkovni politiki EU in programu za digitalno Evropo.