Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Interoperable Europe Act treedt in werking voor beter verbonden overheidsdiensten voor mensen en bedrijven

De Interoperable Europe Act, die op 11 april 2024 in werking is getreden, zal grensoverschrijdende gegevensuitwisseling vergemakkelijken en de digitale transformatie van de overheidssector versnellen.

Interoperable Europe Act enters into force for better connected public services for people and businesses

De wet is van essentieel belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het digitale decennium van de EU, zoals 100 % van de belangrijkste openbare diensten die tegen 2030 online beschikbaar zijn. Interoperabiliteit is een kernkenmerk van een functionerende digitale eengemaakte markt en draagt bij tot een doeltreffendere uitvoering van de digitale kenmerken van overheidsbeleid, van justitie tot gezondheid tot vervoer.

Burgers, bedrijven en overheidsdiensten zullen het grootste deel van de nieuwe verordening ten goede komen wanneer zij gebruikmaken van onderling verbonden digitale overheidsdiensten die grensoverschrijdende gegevensuitwisseling vereisen. 

U kunt het volledige persbericht lezen.

Meer informatie over de doelstellingen, het EU-gegevensbeleid en het programma Digitaal Europa.