Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

InvestEU: Potpora u vrijednosti od 68 milijuna EUR uložena je u audiovizualni i kreativni sektor

Europska komisija i Europski investicijski fond (EIF) potpisali su četiri sporazuma o ulaganju u nedjelju 24. rujna na filmskom festivalu u San Sebastianu. Očekuje se da će sporazumi u vrijednosti od 68,25 milijuna eura mobilizirati nova financijska sredstva u vrijednosti od oko 500 milijuna EUR za audiovizualna i kreativna poduzeća i projekte.

Photo of Ana Vizcaino of the Compañía Española de Reafianzamiento or abbreviated CERSA, speaking at the signing ceremony during the San Sebastian Film Festival

Copyright European Investment Fund

Jedan od sporazuma odnosi se na odobrena vlasnička ulaganja EIF-a u iznosu do 25 milijuna EUR u francuski fond Logical Content Ventures, što je prva transakcija u okviru instrumenta MediaInvest. Cilj je sporazuma prikupiti do 70 milijuna EUR vlasničkih ulaganja u europska poduzeća za audiovizualnu produkciju i distribuciju. Najavljen u Akcijskom planu za medijski i audiovizualni sektor i pokrenut na filmskom festivalu u Cannesu 2022., cilj je poduzetnika MediaInvest prikupiti do 400 milijuna EUR vlasničkih ulaganja kako bi audiovizualni sektor postao konkurentniji na globalnoj razini.

U nedjelju su potpisana još tri sporazuma s dvama španjolskim subjektima, kao i s luksemburškim subjektom u vrijednosti od 20 milijuna EUR, 15 milijuna EUR i 8,25 milijuna EUR, u okviru jamstva programa InvestEU za kulturne i kreativne sektore (CCS) te se očekuje da će se njima potaknuti portfelj u iznosu do 425 milijuna EUR.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je

Očuvanje snažne i neovisne europske audiovizualne industrije jedno je od naših najboljih dobara za obranu naše kulturne raznolikosti. Instrument MediaInvest, koji sam prošle godine pokrenuo u Cannesu, ispunjava to. Drago mi je što je potpisan prvi sporazum MediaInvest. Radujem se sklapanju dodatnih dogovora i postizanju našeg cilja privlačenja do 400 milijuna eura privatnih ulaganja kako bi se potaknula europska audiovizualna produkcija i distribucija te pomoglo poduzećima da bolje iskorištavaju svoju imovinu intelektualnog vlasništva.

Osim toga, filmovi uz potporu EU-a okupili su 23 nominacije na filmskom festivalu u San Sebastianu, a devet naslova odabrano je za glavnu nagradu. Pobjednici će biti objavljeni na svečanosti dodjele nagrada 30. rujna.

Više informacija