Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

InvestEU: Podpora v hodnote 68 miliónov EUR poskytnutá audiovizuálnym a kreatívnym sektorom

Európska komisia a Európsky investičný fond (EIF) podpísali v nedeľu 24. septembra na filmovom festivale San Sebastian štyri investičné dohody. Očakáva sa, že dohody v hodnote 68,25 milióna EUR zmobilizujú nové financovanie audiovizuálnych a kreatívnych spoločností a projektov v hodnote približne 500 miliónov EUR.

Photo of Ana Vizcaino of the Compañía Española de Reafianzamiento or abbreviated CERSA, speaking at the signing ceremony during the San Sebastian Film Festival

Copyright European Investment Fund

Jedna z dohôd sa týka kapitálovej investície schválenej EIF až do výšky 25 mil. EUR do francúzskeho fondu Logical Content Ventures, čo je prvá transakcia v rámci nástroja MediaInvest. Cieľom dohody je získať až 70 miliónov EUR kapitálových investícií do európskych audiovizuálnych produkčných a distribučných spoločností. Ohlásený v akčnom pláne pre médiá a audiovizuálny sektor, ktorý bol spustený na filmovom festivale v Cannes v roku 2022, má MediaInvest za cieľ zvýšiť kapitálové investície až do výšky 400 miliónov EUR s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť audiovizuálneho sektora na celosvetovej úrovni.

Ďalšie tri dohody s dvoma španielskymi subjektmi, ako aj jedna s luxemburským subjektom v hodnote 20 mil. EUR, 15 mil. EUR a 8,25 mil. EUR, boli podpísané v nedeľu v rámci záruky Programu InvestEU pre kultúrne a kreatívne sektory (CCS) a očakáva sa, že zmobilizujú portfólio až do výšky 425 mil. EUR.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol

Zachovanie silného a nezávislého európskeho audiovizuálneho priemyslu je jedným z našich najlepších aktív na obranu našej kultúrnej rozmanitosti. Nástroj MediaInvest, ktorý som spustil minulý rok v Cannes, to spĺňa. Som rád, že bola podpísaná úplne prvá dohoda MediaInvest. Teším sa na uzavretie ďalších dohôd a dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je prilákanie súkromných investícií do výšky 400 miliónov EUR s cieľom podporiť európsku audiovizuálnu produkciu a distribúciu a pomôcť spoločnostiam lepšie využívať svoje aktíva duševného vlastníctva.

Okrem toho filmy podporované EÚ zozbierali 23 nominácií na filmovom festivale San Sebastian, pričom 9 titulov bolo vybraných, aby sa uchádzali o hlavnú cenu. Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 30. septembra.

Viac informácií