Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

InvestEU: 68 miljoner euro i stöd till den audiovisuella och den kreativa sektorn

Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF) undertecknade fyra investeringsavtal söndagen den 24 september vid filmfestivalen i San Sebastian. Avtalen har ett värde av 68.25 miljoner euro och förväntas mobilisera omkring 500 miljoner euro i ny finansiering för audiovisuella och kreativa företag och projekt.

Photo of Ana Vizcaino of the Compañía Española de Reafianzamiento or abbreviated CERSA, speaking at the signing ceremony during the San Sebastian Film Festival

Copyright European Investment Fund

Ett av avtalen avser en EIF-godkänd kapitalinvestering på upp till 25 miljoner euro i den franska fonden Logical Content Ventures, som är den första transaktionen inom ramen för MediaInvest-instrumentet. Syftet med avtalet är att generera upp till 70 miljoner euro i kapitalinvesteringar i europeiska produktions- och distributionsföretag inom den audiovisuella sektorn. MediaInvest, som tillkännagavs i handlingsplanen för medier och audiovisuella medier och lanserades vid filmfestivalen i Cannes 2022, har som mål att öka investeringarna i eget kapital med upp till 400 miljoner euro i syfte att göra den audiovisuella sektorn mer konkurrenskraftig på global nivå.

Ytterligare tre avtal med två spanska enheter och ett med en luxemburgsk enhet till ett värde av 20 miljoner euro, 15 miljoner euro respektive 8.25 miljoner euro undertecknades söndagen inom ramen för InvestEU:s garanti för de kulturella och kreativa sektorerna och förväntas mobilisera en portfölj på upp till 425 miljoner euro.

Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, säger

Att bevara en robust och oberoende europeisk audiovisuell industri är en av våra bästa tillgångar för att försvara vår kulturella mångfald. MediaInvest-instrumentet, som jag lanserade i Cannes förra året, uppfyller detta krav. Jag är glad över att det allra första MediaInvest-avtalet har undertecknats. Jag ser fram emot att fler avtal sluts och nå vårt mål att samla upp till 400 miljoner euro i privata investeringar för att främja europeisk audiovisuell produktion och distribution och hjälpa företag att bättre utnyttja sina immateriella tillgångar.

Dessutom samlade EU-stödda filmer in 23 nomineringar vid filmfestivalen i San Sebastian, och 9 titlar valdes ut för att tävla om huvudpriset. Vinnarna kommer att tillkännages vid prisutdelningen den 30 september.

Ytterligare information