Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Inicijativa Europske kvantne komunikacijske infrastrukture (EuroQCI)

EuroQCI će biti sigurna kvantna komunikacijska infrastruktura koja obuhvaća cijeli EU, uključujući njegova prekomorska područja.

    ŠTO SE DOGAĐA?

Europska komisija surađuje sa svih 27 država članica EU-a i Europskom svemirskom agencijom (ESA) na osmišljavanju, razvoju i uvođenju EuroQCI-ja, koji će se sastojati od zemaljskog segmenta koji će se oslanjati na svjetlovodne komunikacijske mreže koje povezuju strateške lokacije na nacionalnoj i prekograničnoj razini te svemirski segment koji se temelji na satelitima. Bit će sastavni dio IRIS²-a, novogsustava EU-a za sigurnu komunikaciju u svemiru.

EuroQCI će štititi osjetljive podatke i kritičnu infrastrukturu integracijom kvantnih sustava u postojeće komunikacijske infrastrukture, pružajući dodatni sigurnosni sloj koji se temelji na kvantnoj fizici. Ojačat će zaštitu europskih vladinih institucija, njihovih podatkovnih centara, bolnica, energetskih mreža i drugih, čime će postati jedan od glavnih stupova strategije EU-a za kibersigurnostu nadolazećim desetljećima.

EuroQCI će se koristiti inovativnim kvantnim komunikacijskim tehnologijama kao što su one koje su razvili istraživači vodećeg programa kvantnih tehnologija koje financira EU,a posebno će se nadovezati na aktivnostiprojekta OPENQKDprograma Obzor 2020.. Uključivanje europskih industrijskih partnera i MSP-ova također je ključno kako bi se osiguralo da se ključne komponente EuroQCI-ja temelje na europskim tehnologijama te, u konačnici, za jačanje europskih znanstvenih, tehnoloških i industrijskih sposobnosti u području kibersigurnosti i kvantnih tehnologija. Inicijativom će se na taj način doprinijeti europskoj digitalnoj suverenosti i industrijskoj konkurentnosti te pomoći u ostvarivanju europskog cilja digitalnog desetljećada bude na vrhuncu kvantnih sposobnosti do 2030.

Prema operativnom EuroQCI-ju

EuroQCIje pokrenut 2019.Deklaracijom EuroQCI, kojuje prvotno potpisalo sedam država članica: nakon toga su se sve države članice pridružile inicijativi. Otada se nastavlja rad pod nadzorom Komisije, a provode ga države članice u slučaju zemaljskog segmenta, a ESA u slučaju svemirskog segmenta.

Kad je riječ o kopnenom segmentu, Komisija je prvo financirala dva industrijska konzorcija za provedbu studija dizajna sustava kojima se definira arhitektura EuroQCI-ja. Rezultati tih studija sada utire put za pokretanje uvođenja EuroQCI-ja.

Prva faza provedbe EuroQCI-ja započela je u siječnju 2023. uz potporu Komisijina programa Digitalna Europa, s naglaskom na sljedećim područjima:

  • Skup industrijskih projekata za razvoj i dozrijevanje ključnih tehnoloških sastavnica EuroQCI-ja s ciljem razvoja europskog kvantnog komunikacijskog ekosustava i industrije.
  • Nacionalni projekti kojima se državama članicama omogućuje da osmisle i izgrade nacionalne kvantne komunikacijske mreže koje će činiti temelj zemaljskog segmenta, ispitujući različite tehnologije i protokole i prilagođavajući ih posebnim potrebama svake zemlje.
  • Djelovanje za koordinaciju i potporu, PETRUS, kako bi djelovao kao poveznica među svim projektima, olakšao suradnju i utvrdio potrebe za normizacijom.

Tim prvim projektima Digitalna Europa omogućit će se poduzimanje prvih koraka prema uslugama operativne distribucije kvantnih ključeva (QKD), što je vrlo siguran način isporuke ključnog materijala za šifriranje. Više informacija o tim projektima bit će dostupno uskoro.

Uz to,Instrumentom zapovezivanje Europe (CEF) osigurat će se financijska sredstva za projekte kojima se razvijaju prekogranične veze između nacionalnih mreža i međusobna povezanost sa svemirskom komponentom EuroQCI-ja.

Osim toga, uz potporu programa Digitalna Europa, Komisija 2023. namjerava nabaviti i objekt za testiranje i certifikaciju koji će omogućiti procjenu i certifikaciju tehnologija i usluga temeljenih na QKD-u kako bi korisnici mogli biti sigurni da neće biti izloženi napadima.

Kad je riječ o svemirskom segmentu, Komisija trenutačno surađuje s ESA-om na specifikaciji konstelacije prve generacije satelita EuroQCI. To će se temeljiti na prvom prototipu satelita Eagle1, koji je razvila ESA i industrijski konzorcij, a trebao bi biti lansiran krajem 2024.

Buduće aktivnosti planirat će se i financirati u okviru sustava sigurne komunikacije IRIS² koji se temelji na svemiru.

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Quantum

To unlock the transformative power of quantum, the EU should develop a solid industrial base that builds on its tradition of excellence in quantum research.