Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Inicijativa Europske kvantne komunikacijske infrastrukture (EuroQCI)

EuroQCI će biti sigurna kvantna komunikacijska infrastruktura koja obuhvaća cijeli EU, uključujući njegova prekomorska područja.

    „”

Europska komisija surađuje sa svih 27 država članica EU-a i Europskom svemirskom agencijom (ESA) na osmišljavanju, razvoju i uvođenju EuroQCI-ja, koji će se sastojati od zemaljskog segmenta koji se oslanja na svjetlovodne komunikacijske mreže koje povezuju strateške lokacije na nacionalnoj i prekograničnoj razini te svemirskog segmenta utemeljenog na satelitima. Bit će sastavni dio IRIS²,novog sigurnog svemirskog komunikacijskog sustava EU-a.

EuroQCI će štititi osjetljive podatke i kritične infrastrukture integriranjem kvantnih sustava u postojeće komunikacijske infrastrukture, pružajući dodatni sigurnosni sloj temeljen na kvantnoj fizici. Njime će se ojačati zaštita europskih vladinih institucija, njihovih podatkovnih centara, bolnica, energetskih mreža i još mnogo toga te će u nadolazećim desetljećima postati jedan od glavnih stupova strategije EU-a za kibersigurnost.

EuroQCI će se koristiti inovativnim kvantnim komunikacijskim tehnologijama, kao što su one koje su razvili istraživači vodeće inicijative za kvantne tehnologije koje financira EU,a posebno će se nadovezati na aktivnostiprojekta OPENQKD uokviru programa Obzor 2020. Sudjelovanje europskih industrijskih partnera i MSP-ova također je ključno kako bi se osiguralo da se ključne komponente EuroQCI-ja temelje na europskim tehnologijama te, u konačnici, za jačanje znanstvenih, tehnoloških i industrijskih sposobnosti Europe u području kibersigurnosti i kvantnih tehnologija. Inicijativa će stoga doprinijeti europskoj digitalnoj suverenosti i industrijskoj konkurentnosti te pridonijeti ostvarenju cilja digitalnog desetljećaEurope da do 2030. bude na vrhu kvantnih kapaciteta.

Prema operativnom EuroQCI-ju

EuroQCI je pokrenut 2019.DeklaracijomEuroQCI , koju je prvotno potpisalo sedam država članica: sve države članice naknadno su se pridružile inicijativi. Od tada se nastavilo s radom, pod nadzorom Komisije, a države članice provele su ih u slučaju zemaljskog segmenta, a ESA u slučaju svemirskog segmenta.

Zemaljski segment

Kad je riječ o zemaljskom segmentu, Komisija je prvo financirala dva industrijska konzorcija za provedbu studija dizajna sustava kojima se definira arhitektura EuroQCI-ja. Rezultati tih studija sada utiru put pokretanju uvođenja EuroQCI-ja.

Prva faza provedbe EuroQCI-ja započela je u siječnju 2023. uz potporu Komisijina programa Digitalna Europa, s naglaskom na sljedeća područja:

  • Skup industrijskih projekata za razvoj i sazrijevanje ključnih tehnoloških elemenata EuroQCI-ja u cilju razvoja europskog kvantnog komunikacijskog ekosustava i industrije.
  • Nacionalni projekti kojima se državama članicama omogućuje osmišljavanje i izgradnja nacionalnih kvantnih komunikacijskih mreža koje će biti temelj zemaljskog segmenta, ispitivanje različitih tehnologija i protokola te njihovo prilagođavanje posebnim potrebama svake zemlje.
  • Mjere koordinacije i potpore, PETRUS, kako bi djelovale kao poveznica među svim projektima, olakšale suradnju i utvrdile potrebe normizacije.

Tim prvim projektima u okviru programa Digitalna Europa omogućit će se poduzimanje prvih koraka prema uslugama koje nude operativnu distribuciju kvantnih ključeva (QKD), što je vrlo siguran način isporuke ključnog materijala za šifriranje.

Osim toga,Instrumentom za povezivanjeEurope (CEF) osigurat će se financijska sredstva za projekte kojima se razvijaju prekogranične veze između nacionalnih mreža i međupovezanost sa svemirskom komponentom EuroQCI-ja.

Osim toga, uz potporu programa Digitalna Europa Komisija će 2023. nabaviti uređaj za testiranje i certifikaciju kojim će se omogućiti procjena i certificiranje tehnologija i usluga utemeljenih na kvantitativnoj dokumentaciji kako bi korisnici mogli biti sigurni da neće biti izloženi napadima.

Prostorni segment

U svemirskom segmentu Komisija trenutačno surađuje s ESA-om na specifikacijama konstelacije EuroQCI satelita prve generacije. To će se temeljiti na prvom prototipu satelita Eagle1, koji su razvili ESA i industrijski konzorcij, a koji bi trebao biti pokrenut krajem 2024.

Buduće aktivnosti planirat će se i financirati u okviru sigurnog svemirskog komunikacijskog sustava IRIS².

Kako biste stupili u kontakt s Komisijom u vezi s EuroQCI-jem, obratite se na CNECT-QCI@ec.europa.eu.

Najnovije vijesti

DIGIBYTE |
Napredak EU-a u području kvantnih tehnologija

Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC JU) danas je najavilo potpisivanje šest sporazuma o domaćinstvu za buduća europska kvantna računala s Italijom, Poljskom, Španjolskom, Francuskom, Njemačkom i Češkom.

Povezani sadržaj

Šira slika

Kvantna

Kako bi se oslobodila transformativna snaga kvantne vrijednosti, EU bi trebao razviti čvrstu industrijsku bazu koja se temelji na njegovoj tradiciji izvrsnosti u kvantnom istraživanju.