Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europska zelena digitalna koalicija

Europska zelena digitalna koalicija skupina je poduzeća koja se zalažu za potporu zelenoj i digitalnoj transformaciji EU-a.

  Logotip digitalnog dana, tekst glasi „Europska zelena digitalna koalicija” na zelenoj i plavoj pozadini

Europska zelena digitalna koalicija (EGDC) trenutačno ima 37 članova i 14 partnera koji pružaju potporu. Osnovalo ga je 26 predsjednika uprava poduzeća u području IKT-a koji su na Digitalni dan 2021. potpisali Deklaraciju za potporu zelenoj i digitalnoj transformaciji EU-a. 

Izjava se temelji na zaključcima Vijeća EU-a iz prosinca 2020. o digitalizaciji u korist okoliša i u njoj se sektor IKT-a prepoznaje kao ključni akter u borbi protiv klimatskih promjena. 

Potpisnici izjave obvezuju se da će u ime svojih poduzeća poduzeti mjere u sljedeća tri područja:

 1. Ulaganje u razvoj i uvođenje zelenih digitalnih rješenja sa znatnom energetskom učinkovitošću i učinkovitošću materijala kojima se postiže neto pozitivan učinak u širokom rasponu sektora
 2. Razvoj metoda i alata za mjerenje neto učinka zelenih digitalnih tehnologija na okoliš i klimu udruživanjem snaga s nevladinim organizacijama i relevantnim stručnim organizacijama
 3. Zajedničko stvaranje, s predstavnicima drugih sektora, preporuka i smjernica za zelenu digitalnu transformaciju tih sektora koja pogoduje okolišu, društvu i gospodarstvu

Osnivači koalicije

Glavni je cilj EGDC-a maksimalno povećati koristi digitalizacije za održivost. Na primjer, smanjenjem i izbjegavanjem više emisija od otiska samog sektora IKT-a. 

Time će se ubrzati održiva i kružna tranzicija sektora te istodobno doprinijeti inovativnom, uključivom i otpornom digitalnom društvu. EGDC ne predstavlja „zeleno obećanje sektora IKT-a” i nije cilj sam po sebi. 

Članovi EGDC-a blisko će surađivati s Europskom komisijom i drugima kako bi ispunili svoje obveze te će redovito izvješćivati o postignutom napretku. 

Pilot-projekt Europskog parlamenta

U okviru pilot-projekta Europskog parlamenta Europska zelena digitalna koalicija osnovan je konzorcij za potporu EGDC-u u njegovu radu na definiranju znanstveno utemeljenih metoda za procjenu smanjenja i izbjegavanja emisija stakleničkih plinova s pomoću posebnih rješenja IKT-a u različitim sektorima te za potporu zelenoj digitalnoj transformaciji sektora kao što su energetika, promet, poljoprivreda i građevinarstvo. 

Projekt pod vodstvom Globalne inicijative za omogućavanje održivosti (GeSI) okupio je ključna udruženja IKT-a, uključujući Europski savez za digitalne MSP-ove, DIGITALEUROPE, ETNO i GSMA. Surađivala je s drugim stručnim organizacijama kao što su Carbon Trust, Deloitte i Sustainable ICT te članovima EGDC-a na razvoju znanstveno utemeljenih metodologija, koje su objavljene u travnju 2024.

Publikacije uključuju tri dokumenta: 

 1. Metodologija procjeneneto ugljičnog učinka za rješenja IKT-a, koja nam omogućuje procjenu pozitivnog doprinosa i izravnog otiska određenog rješenja IKT-a u pogledu emisija CO2. Dopunjena je metodologijama specifičnima za pojedini sektor.
 2. studije slučaja iz stvarnog života,koje su upotrijebljene za razvoj kalkulatora za mjerenje neto učinka rješenja IKT-a na okoliš. Oni se kreću od alata temeljenih na oblaku za upravljanje energijom u zgradama do 5G-omogućene proizvodnje i poljoprivrede, do pametne energije i pametnih gradskih platformi. 
 3. smjernice za uvođenje,koje su formulirane kako bi se poboljšalo sektorsko razumijevanje uvođenja rješenja IKT-a i pružile smjernice za optimizaciju njihova pozitivnog učinka.

Članstvo i potpora partnerima

EGDC je otvoren za zainteresirane tvrtke. Da bi poduzeće postalo član EGDC-a, izvršni voditelj poduzeća (glavni izvršni direktor ili predsjednik) mora potpisati izjavu kojom se obvezuje na navedene radnje i potvrđuje da poduzeće:

 1. podnijela je ili će uskoro podnijeti obvezu održivosti koju prati neovisna organizacija i o kojoj javno izvješćuje;
 2. utvrdila je znanstveno utemeljene ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. u skladu s klimatskom putanjom od 1,5 °C;
 3. postat će klimatski neutralna ili nulta neto stopa najkasnije 2040.

Članovi Koalicije obvezuju se da će staviti na raspolaganje osoblje i resurse za rad na mjerama iz Deklaracije. Bit će pozvani da rade na metodologijama i standardima zajedno s relevantnim stručnim organizacijama i dionicima. 

Poduzeća će surađivati i na zajedničkoj izradi smjernica i preporuka za uvođenje zelenih digitalnih rješenja u različitim sektorima koja su korisna za okoliš i klimu u skladu s definiranim parametrima.

Zainteresirana poduzeća koja ispunjavaju kriterije (.pdf) mogu se obratiti tajništvu EGDC-a

U slučaju MSP-ova pomoć pruža Savez za digitalne MSP-ove. Četrdeset i pet MSP-ova i novoosnovanih poduzeća podupire EGDC i potpisalo je Izjavu.

Udruge te javne i privatne organizacije koje su voljne aktivno i dobrovoljno doprinijeti postizanju ciljeva Europske zelene digitalne koalicije sada se pozivaju da postanu potporni partneri EGDC-a.

 Slika novih članova navedenih u nastavku

Četiri nova člana pridružila su se EGDC-u uoči Digitalne skupštine u lipnju 2021.: 

 • Google, Matt Brittin, predsjednik, EMEA Business and Operations
 • KPN, Joost Farwerck, glavni izvršni direktor
 • Siemens, Roland Busch, glavni izvršni direktor
 • Uber, Dara Khosrowshahi, glavna izvršna direktorica 

Od tada su se priključili i sljedeći članovi:

 • Cisco, Chuck Robbins, glavni izvršni direktor
 • BT Group, Philip Jansen, glavni izvršni direktor
 • Capgemini, Aiman Ezzat, glavni izvršni direktor
 • Sopra Steria, Cyril Malagré, glavni izvršni direktor
 • Hewlett Packard Enterprise, Antonio Neri, glavni izvršni direktor

Kontekst

Rješenja IKT-a proizvodi su ili usluge koji kombiniraju digitalne mreže, tehnologije i aplikacije. „Zelena digitalna rješenja” rješenja su IKT-a koja pozitivno doprinose okolišnim i klimatskim ciljevima. Na primjer, doprinosom smanjenju ili izbjegavanju emisija stakleničkih plinova mnogo više od vlastitog otiska tih rješenja IKT-a. 

Digitalizacija može ubrzati i prelazak na kružno gospodarstvo, primjerice praćenjem, praćenjem i optimizacijom upotrebe prirodnih resursa te omogućivanjem novih održivih poslovnih modela, uz istodobno podupiranje otpornosti našeg gospodarstva.

Iako digitalizacija može biti korisna za prelazak na održivost, prelazak na održivost može potaknuti digitalne inovacije i pružiti nove mogućnosti digitalnoj industriji za inovacije i povećanje konkurentnosti. 

Prijelaz na kružno gospodarstvo zahtijeva stvaranje novih digitalnih održivih poslovnih modela i prilika u EU-u u kojima prvi pokretači mogu iskoristiti prednosti na globalnim tržištima. 

Ta sinergija između zelene tranzicije i digitalizacije temelj je zelene digitalne transformacije koja donosi društvene, okolišne i gospodarske koristi.

Iako metode za procjenu ugljičnog otiska sektora IKT-a postaju standardizirane, metode za mjerenje omogućivanja IKT-a – alati i procesi kojima se podupire digitalna transformacija – i dalje se uvelike razlikuju.  

Dosljedne i usporedive metode procjene, kao što su pokazatelji, mjerni podaci i ključni pokazatelji uspješnosti, bile bi dobrodošla promjena za privatne i javne ulagače. Takve bi se metode mogle upotrebljavati u okviru taksonomije EU-a, javnih i privatnih fondova za razvoj i inovacije, zelenih javnih i privatnih naručitelja itd. 

Nedostatak takvih pokazatelja može dovesti do:

 • propuštene prilike za financiranje razvoja i uvođenja zelenih digitalnih rješenja;
 • prepreke širem usvajanju zelenih javnih nabava za rješenja koja se temelje na IKT-u u državama članicama i regijama;
 • nedostatak vjerodostojnih dokaza za oblikovatelje politika koji planiraju usporednu zelenu i digitalnu tranziciju.

Kako bi se poboljšalo razumijevanje različitih sektora o tome kako najbolje nastaviti s usporednom zelenom digitalnom tranzicijom, EGDC-om se nastoje promicati i omogućiti međusektorski dijalozi. To će dovesti do izrade smjernica za uvođenje zelenih digitalnih rješenja u sektorima kao što su energetika, promet, proizvodnja, poljoprivredno-prehrambeni i građevinski sektor.

Kako je Vijeće zatražilo u svojim zaključcima o digitalizaciji u korist okoliša donesenima u prosincu 2020., EGDC se bavi člankom 11.

EGDC je pozdravioDeklaraciju ozelenoji digitalnoj transformaciji EU-a  koju su 24 zemlje EU-a te Norveška i Island potpisale na Digitalni dan 2021. te je pozdravio druge čelnike poduzeća aktivnih u zelenoj digitalnoj transformaciji koji su se obvezali da će do 2040. postati klimatski neutralni kako bi im se pridružili.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Novo vrhunsko europsko superračunalo inaugurirano u Španjolskoj

MareNostrum 5, najnovije vrhunsko europsko superračunalo, danas je otvoreno u Barceloni u Španjolskoj. Trenutačno je jedno od deset najmoćnijih superračunala na svijetu, smješteno je u Superračunalnom centru u Barceloni te će od ožujka 2024. biti dostupan širokom rasponu europskih korisnika iz područja znanosti i industrije.

Povezani sadržaj

Šira slika

Zeleni digitalni sektor

Digitalna tranzicija Europe usko je povezana s europskim zelenim planom.

Pogledajte i sljedeći sadržaj