Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pametni gradovi i zajednice

Europska komisija surađuje s pametnim gradovima i zajednicama na rješavanju lokalnih izazova, pružanju boljih usluga građanima i postizanju ciljeva europskog zelenog plana.

    Moderni City Skyline s mjehurićima koji predstavljaju pametne objekte

GettyImages - iStock bagotaj

Pametni grad

Što su pametni gradovi i zajednice?

Pametan grad ili zajednica ima za cilj dobrobit svojih stanovnika, poduzeća, posjetitelja, organizacija i administratora nudeći digitalno omogućene usluge koje doprinose boljoj kvaliteti života.

Te pametne usluge mogu pomoći u boljem upravljanju resursima kao što su energija ili voda, praćenju i smanjenju lokalnog prometa i onečišćenja ili u radu na zelenijim načinima osvjetljavanja i grijanja zgrada. To može značiti i interaktivniju i prilagodljiviju gradsku upravu, uključivanje građana u donošenje odluka i politika, sigurnije javne prostore i zadovoljavanje potreba sve starijeg stanovništva i osoba s invaliditetom.

Europska komisija podupire digitalnu transformaciju gradova i zajednica na sljedeće načine:

Pokret Living-in.EU – platforma za suradnju gradova i zajednica kako bi gradovi i zajednice ubrzali svoju digitalnu transformaciju na „europski način” (pristup usmjeren na građane, etički i društveno odgovorna upotreba podataka, zajedničko stvaranje i uključivanje građana, otvoreni i interoperabilni standardi)

Lokalne podatkovne platforme – Provedba interoperabilnih lokalnih podatkovnih platformi koje omogućuju digitalne tehnologije za integraciju protoka podataka putem otvorenih standarda unutar sustava gradova i među njima. Javni i privatni sektor tada mogu koristiti podatke za pružanje pametnih usluga.

Podatkovni prostor za pametne zajednice – olakšavanje razmjene podataka stvaranjem podatkovnog prostora za pametne zajednice. To će biti interoperabilno i sigurno okruženje u kojem se trenutačno mogu dijeliti fragmentirani i raspršeni podaci na temelju dobrovoljnih sporazuma.

Lokalni digitalni blizanci – izgradnja kapaciteta gradova i zajednica za provedbu lokalnih digitalnih blizanaca. Lokalni digitalni blizanci virtualni su prikazi fizičke imovine, procesa i sustava tog područja. Koriste algoritme umjetne inteligencije, analitiku podataka i strojno učenje kako bi stvorili digitalne simulacijske modele koji se mogu ažurirati i mijenjati kako se njihovi fizički ekvivalenti promijene. Omogućuju upravljanje gradovima u stvarnom vremenu i dugoročne, strateške političke odluke, koristeći modele, vizualizaciju i izradu scenarija. Potonja će biti dobra osnova za inicijative u području digitalnog Bauhausa.

Program DIGITAL – kako bi se pružila financijska potpora četirima akcijskim točkama iznad programa DIGITAL, stavit će se na raspolaganje određena financijska sredstva u svojim različitim pozivima. Međutim, većina sredstava trebala bi dolaziti iz nacionalnih izvora, uključujući fondove kohezijske politike ili Mehanizam za oporavak i otpornost.

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Digitalne javne usluge i okruženja

Komisija upotrebljava digitalne tehnologije za poboljšanje javnih usluga i razvoj pametnih gradova.

Dublji pogled

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Nabava inovacija u području IKT-a

Europska komisija podupire javnu nabavu inovativnih rješenja kao alat za pronalaženje rješenja za gospodarske i društvene izazove.

Usluge povjerenja

EU je uveo pravila za jačanje usluga povjerenja i osiguravanje sigurnosti naših internetskih aktivnosti diljem EU-a.

Elektronički potpisi

Direktivom o e-potpisu uspostavljen je pravni okvir na europskoj razini za elektroničke potpise i usluge certificiranja.

Elektronička identifikacija

Elektronička identifikacija (eID) jedan je od alata za osiguravanje sigurnog pristupa internetskim uslugama i za sigurnije obavljanje elektroničkih transakcija.

e-zdravlje

Europska komisija nastoji građanima omogućiti pristup sigurnim i kvalitetnim digitalnim uslugama u zdravstvu i skrbi.

Europski oblak za otvorenu znanost (EOSC)

Europski oblak za otvorenu znanost (EOSC) zalaže se za upravljanje istraživačkim podacima i njihovu primjenu kako bi se znanstvenicima zajamčio pristup znanosti temeljenoj na podacima.

Istražite dalje