Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Inteligentne miasta i społeczności

Komisja Europejska współpracuje z inteligentnymi miastami i społecznościami w celu sprostania lokalnym wyzwaniom, zapewnienia obywatelom lepszych usług i osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Czym są inteligentne miasta i społeczności?

Inteligentne miasto lub społeczność ma na celu dobre samopoczucie swoich mieszkańców, firm, odwiedzających, organizacji i administratorów, oferując cyfrowe usługi, które przyczyniają się do lepszej jakości życia.

Te inteligentne usługi mogą pomóc w lepszym zarządzaniu zasobami, takimi jak energia czy woda, w monitorowaniu i ograniczeniu lokalnego ruchu i zanieczyszczenia lub w pracach nad bardziej ekologicznymi sposobami oświetlenia i ogrzewania budynków. Mogą one również oznaczać bardziej interaktywną i responsywną administrację miejską, zaangażowanie obywateli w podejmowanie decyzji i kształtowanie polityki, bezpieczniejsze przestrzenie publiczne oraz zaspokajanie potrzeb starzejącego się społeczeństwa i osób niepełnosprawnych.

Komisja Europejska wspiera cyfrową transformację miast i społeczności poprzez:

Ruch Living-in.EU – kierowana przez miasto platforma współpracy dla miast i społeczności w celu przyspieszenia ich transformacji cyfrowej „droga europejska” (podejście ukierunkowane na obywateli, etycznie i społecznie odpowiedzialne wykorzystanie danych, współtworzenie i zaangażowanie obywateli, otwarte i interoperacyjne standardy)

Lokalne platformy danych – Wdrożenie interoperacyjnych lokalnych platform danych, które umożliwiają technologiom cyfrowym integrację przepływów danych za pomocą otwartych standardów w systemach miejskich i między nimi. Zarówno sektor publiczny, jak i prywatny mogą następnie wykorzystywać dane do świadczenia inteligentnych usług.

Przestrzeń danych dla inteligentnych społeczności – ułatwianie udostępniania danych poprzez stworzenie przestrzeni danych dla inteligentnych społeczności. Będzie to interoperacyjne i bezpieczne środowisko, w którym obecnie można udostępniać rozproszone i rozproszone dane na podstawie dobrowolnych porozumień.

Lokalne cyfrowe bliźniaki – budowanie zdolności miast i społeczności do wdrażania lokalnych cyfrowych bliźniaków. Lokalne cyfrowe bliźniaki to wirtualne reprezentacje fizycznych zasobów, procesów i systemów tego obszaru. Wykorzystują algorytmy AI, analitykę danych i uczenie maszynowe do tworzenia cyfrowych modeli symulacji, które mogą być aktualizowane i zmieniane w miarę zmiany ich fizycznych odpowiedników. Pozwalają one na zarządzanie miastem w czasie rzeczywistym i długoterminowe, strategiczne decyzje polityczne, wykorzystując modele, wizualizację i tworzenie scenariuszy. Te ostatnie będą stanowić dobrą podstawę dla inicjatyw w zakresie cyfrowego Bauhausu.

Program DIGITAL – w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla czterech punktów działania powyżej programu DIGITAL, zapewni pewne środki finansowe w ramach różnych zaproszeń do składania wniosków. Większość finansowania powinna jednak pochodzić ze źródeł krajowych, w tym z funduszy polityki spójności lub Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Cyfrowe usługi publiczne i środowiska publiczne

Komisja wykorzystuje technologie cyfrowe do poprawy usług publicznych i rozwoju inteligentnych miast.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zobacz też

Usługi zaufania

UE wprowadziła przepisy mające na celu wzmocnienie usług zaufania i zapewnienie bezpieczeństwa naszej działalności online w całej UE.

Podpisy elektroniczne

W dyrektywie w sprawie podpisów elektronicznych ustanowiono na szczeblu europejskim ramy prawne w zakresie podpisów elektronicznych i usług certyfikacji elektronicznej.

Identyfikacja elektroniczna

Identyfikacja elektroniczna (eID) jest jednym z narzędzi zapewniających bezpieczny dostęp do usług online i bezpieczniejsze przeprowadzanie transakcji elektronicznych.

e-zdrowie

Komisja Europejska pracuje nad zapewnieniem obywatelom dostępu do bezpiecznych i najwyższej jakości usług cyfrowych w dziedzinie zdrowia i opieki.

Europejska chmura dla otwartej nauki (EOSC)

Europejska chmura dla otwartej nauki (EOSC) wspiera zarządzanie danymi badawczymi i ich stosowanie w celu zagwarantowania naukowcom dostępu do nauki opartej na danych.

Eksploruj dalej