Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Kiadvány

Digitális globális átjárók – Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) következő digitális pályázati felhívásának megtervezése

A legfontosabb érdekelt felek megvitatták a nagy sebességű széles sávú infrastruktúrába való beruházásra irányuló közelmúltbeli és jövőbeli felhívásokat.

Aerial photograph of coastal Guadeloupe with adjacent title "Event report: CEF Digital Call - Backbone Connectivity for Digital Global Gateways"

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Az Európai Szélessávfejlesztési Hivatalok (BCO) hálózatának 2022. június 28-i interaktív online rendezvényén a legfontosabb érdekelt felek megvitatták az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) „BackboneConnect for Digital Global Gateways” (BackboneConnect for Digital Global Gateways) elnevezésű első digitális pályázati felhívását, és előkészítették a következőt. Ezek a javaslatok az európai stratégiai autonómia alapját képező nagy sebességű széles sávú infrastruktúrába történő beruházások előmozdítása révén támogatják az EU digitális évtizedre vonatkozó konnektivitási céljainak elérését.

A rendezvényen visszajelzéseket gyűjtöttek a CEF „BackboneConnect for Digital Global Gateways” (BackboneConnect for Digital Global Gateways) elnevezésű, 2022 áprilisában lezárult első digitális pályázati felhívásával kapcsolatos projektjavaslatokban részt vevő érdekelt felektől, és a várhatóan 2022. október közepén megnyitandó következő pályázati felhívás előkészítésével kapcsolatos kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkoztak.

A megbeszélés rávilágított a felhívás legfontosabb szempontjaira, különösen a hatályra, a támogatható területekre és a különböző projektkategóriákra vonatkozó finanszírozási küszöbértékekre. Hangsúlyt kapott a technológiai semlegesség, ami azt jelenti, hogy az Európai Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy melyik technológia tudja a legjobban biztosítani a szükséges sebességet az egyes területeken. Például a nagyon kis szigeteken a tenger alatti kábelek telepítésének hatékonyabb alternatívái lehetnek, például mikrohullámú vagy műholdas technológia.

A Bizottsághoz az első pályázati felhívás keretében 25 pályázat érkezett: 11 a munkálatokra és 14 a tanulmányokra. Az érdekelt felek különösen érdeklődtek az értékelési folyamat, a következő lépések és a következő pályázati felhívás költségvetési rugalmassága iránt.

Az értékelési folyamatot illetően a Bizottság kifejtette, hogy minden pályázatot először a kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok – például a tulajdonjog-ellenőrzési nyilatkozat, a biztonsági nyilatkozatok és a tagállami támogató levél – alapján ellenőrzik a támogathatóság szempontjából. Külső szakértők értékelik a projektjavaslatokat, majd a Bizottság validálja az értékelés eredményeit. Ezt követően valamennyi projekt tájékoztatást kap a végeredményről. Az első pályázati felhívásra várhatóan nyár közepére kerül sor.

A második pályázati felhívásra ősszel kerül sor, és 2023 elején zárul le. További részletek, miután megerősítést nyernek, az EU finanszírozási és pályázati portálján keresztül érhetők el.

A Bizottság megjegyezte, hogy a munkaprogram teljes költségvetésének akár 20%-ával rugalmasan lehet átcsoportosítani a költségvetést az alacsonyan feliratozott témákról a túljelentett témákra.

A pályázati eljárásokat sikeresen lebonyolító érdekelt felek számának maximalizálása érdekében a fő ajánlás az volt, hogy a potenciális pályázók támogatást és iránymutatást kérhetnek többek között a támogathatósági kritériumokkal, a támogató levelekkel és a biztonsági garanciával kapcsolatban a CEF digitális kapcsolattartó pontjától.

További információk

A rendezvényre az Európai Szélessávfejlesztési Szakértői Irodák Hálózatának keretében került sor, amelynekcélja, hogy uniós és tagállami támogatás révén felgyorsítsa a nagy sebességű széles sávú hálózatok kiépítését.

Contributor

Az Európai Szélessávfejlesztési Hivatalok Hálózattámogató Eszköze