Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Väljaanne

Digiväravad – Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna projektikonkursi kujundamine

Peamised sidusrühmad arutasid hiljutisi ja tulevasi üleskutseid investeerida kiiresse lairibataristusse.

Aerial photograph of coastal Guadeloupe with adjacent title "Event report: CEF Digital Call - Backbone Connectivity for Digital Global Gateways"

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

28. juunil 2022 toimunud Euroopa lairibaühenduse pädevate asutuste võrgustiku interaktiivne veebiüritus tõi kokku peamised sidusrühmad, et arutada esimest Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna projektikonkurssi „Backbone Connect for Digital Global Gateways“ ja valmistuda järgmiseks. Neis kutsutakse üles toetama ELi digikümnendi ühenduvuse eesmärkide saavutamist, edendades investeeringuid kiiresse lairibataristusse, mis on Euroopa strateegilise autonoomia alus.

Üritusel koguti tagasisidet sidusrühmadelt, kes osalesid Euroopa ühendamise rahastu digitaalse digivärava esimese projektikonkursi „Backbone Connect for Digital Global Gateways“ raames, mis lõppes 2022. aasta aprillis, ning käsitleti järgmise projektikonkursi ettevalmistamisega seotud põhiküsimusi, mis peaksid algama 2022. aasta oktoobri keskel.

Arutelu käigus toodi esile projektikonkursi kõige olulisemad aspektid, eelkõige ulatus, abikõlblikud territooriumid ja eri projektikategooriate rahastamiskünnised. Tähelepanu pöörati tehnoloogilisele neutraalsusele, mis tähendab, et Euroopa Komisjon uurib, milline tehnoloogia suudab kõige paremini tagada vajaliku kiiruse igal territooriumil. Näiteks väga väikeste saarte puhul võib merekaablite paigaldamisele olla tõhusamaid alternatiive, nagu mikrolaine- või satelliittehnoloogia.

Esimese projektikonkursi raames sai komisjon 25 ettepanekut: 11 tööde ja 14 uuringute puhul. Sidusrühmad olid eriti huvitatud hindamisprotsessist, järgmistest sammudest ja järgmise projektikonkursi eelarve paindlikkusest.

Hindamisprotsessiga seoses selgitas komisjon, et iga ettepaneku rahastamiskõlblikkust kontrollitakse kõigepealt vastavalt taotluse esitamiseks vajalikele dokumentidele, sealhulgas näiteks omandiõiguse kontrolli deklaratsioon, julgeolekudeklaratsioonid ja liikmesriigi toetuskiri. Väliseksperdid hindavad projektiettepanekuid ja seejärel kinnitab komisjon hindamistulemused. Seejärel teavitatakse kõiki projekte lõpptulemusest. Esimese projektikonkursi puhul peaks see toimuma suve keskel.

Teine projektikonkurss avatakse sügisel ja lõpeb 2023. aasta alguses. Täiendavad üksikasjad, kui need on kinnitatud, on kättesaadavad ELi rahastamis- ja hankeportaalis.

Komisjon märkis, et eelarve nihutamine alahinnatud teemadelt üle märgitud teemadele on paindlik kuni 20 % ulatuses tööprogrammi kogueelarvest.

Selleks et suurendada taotlusmenetlusi edukalt lõpule viivate sidusrühmade arvu, oli peamine soovitus, et võimalikud taotlejad võivad taotleda oma riiklikult Euroopa ühendamise rahastu digitaalselt kontaktpunktilt toetust ja suuniseid muu hulgas seoses rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide, toetuskirjade ja turvatagatisega.

Lisateave

Üritus korraldati osana Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustikutööst kiire lairibaühenduse kasutuselevõtu kiirendamiseks ELi ja liikmesriikide toetuse kaudu.

Contributor

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku toetusvahend