Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Kiadvány

Tanulmány: Az 5G hálózatok és az EU-ban és az EGT-ben működő szolgáltatókra gyakorolt hatás előzetes értékelése

A Bizottság tanulmányt tett közzé, amely előzetes értékelést végez az 5G hálózatok kiépítésének az üzemeltetők költségeire gyakorolt hatásáról.

A tanulmány átfogó képet ad az 5G hálózatok közelmúltbeli és várható fejleményeiről, valamint az azokhoz kapcsolódó közgazdaságtanról. A kapott becslések és visszajelzések alapján korai betekintést nyújt az 5G EU-/EGT-beli bevezetésének jelenlegi állapotába az üzemeltetőktől kapott becslések és visszajelzések alapján.

2019. július 22-én a Bizottság közzétette „A barangolás mobilköltség-modellje és az EU egészére kiterjedő egységes mobil beszédhívás-végződtetésről szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus” (SMART 2017/0091)eredményeit. E tanulmány fő célja az volt, hogy 2019. december 15-ig biztosítsa a szükséges információkat a belföldi díjszabás szerinti barangolásra (RLAH) vonatkozó szabályok felülvizsgálatához. A tanulmány különösen a nagykereskedelmi barangolási díjplafonok szintjének felülvizsgálatát foglalta magában. Információkat gyűjtött az üzemeltetőknek a 2G/3G/4G technológiákra kiterjedő nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos költségeiről. Akkoriban az 5G technológia még a fejlesztés korai szakaszában volt, és az üzemeltetők akkoriban nem tudtak elegendő információt szolgáltatni ahhoz, hogy az 5G-t beépítsék a költségmodellbe.

Azóta az üzemeltetők 5G hálózatokat építenek ki. E legújabb fejlemények fényében a Bizottság előzetes értékelést végzett az 5G hálózat kiépítésének az üzemeltetők költségeire gyakorolt hatásáról. A tanulmány felhasználja majd az új generációs mobilhálózatok és technológiák bevezetésének és megvalósításának a barangolási piacra gyakorolt hatását.

Az Axon Partners csoport által készített tanulmány az 5G hálózatokról az EU/EGT-országok szolgáltatóitól a nemzeti szabályozó hatóságokon keresztül gyűjtött információkat értékelte azzal a céllal, hogy átfogó képet nyújtson az 5G hálózatok legújabb és várható fejleményeiről, valamint a kapcsolódó közgazdaságtanról.

A tanulmány következtetései azon EU-/EGT-országok információin alapulnak, amelyek az adatgyűjtési folyamat során adatokat szolgáltattak. Általánosságban elmondható, hogy az 5G-hálózatokkal kapcsolatos információk jobb hozzáférhetősége miatt többnyire az 5G technológia viszonylag előrehaladott telepítésével rendelkező tagállamoktól érkeztek válaszok. Ez azt jelenti, hogy az e tanulmányból levont következtetéseket csak az alacsonyabb 5G kiépítési státusszal rendelkező más tagállamokra kell körültekintően átültetni.

Töltse le a teljes jelentést vagy a teljes jelentés rövidebb összefoglalóját.

Letöltések

Preliminary assessment of 5G networks - executive summary
Letöltés 
Preliminary assessment of 5G networks - full report
Letöltés