Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Offentliggørelse

Undersøgelse: Foreløbig vurdering af 5G-net — konsekvenserne for operatører i EU og EØS

Kommissionen har offentliggjort en undersøgelse, der gennemfører en foreløbig vurdering af konsekvenserne af udrulningen af 5G-net for operatørernes omkostninger.

Undersøgelsen giver et højt kendskab til den seneste og forventede udvikling inden for 5G-net og den dermed forbundne økonomi. Ud fra de skøn og tilbagemeldinger, der er modtaget, giver den tidligt indblik i den nuværende situation for udrulningen af 5G i EU/EØS på grundlag af skøn og feedback fra operatører.

Den 22. juli 2019 offentliggjorde Kommissionen resultaterne af "Mobil omkostningsmodel for roaming og den delegerede retsakt om en fælles EU-dækkende terminering af taleopkald i mobilnet — SMART 2017/0091". Hovedformålet med undersøgelsen var at tilvejebringe det nødvendige input til revisionen af reglerne om roaming til hjemmetakst (RLAH) senest den 15. december 2019. Undersøgelsen omfattede navnlig en gennemgang af niveauet for engrosroaminglofter. Den indsamlede oplysninger om operatørernes omkostninger ved at levere engrosroamingtjenester, der dækker 2G/3G/4G. På daværende tidspunkt befandt 5G-teknologien sig stadig på et tidligt udviklingsstadium, og operatørerne kunne ikke på daværende tidspunkt fremlægge tilstrækkelige oplysninger til at medtage 5G i omkostningsmodellen.

Siden da har operatørerne etableret 5G-net. I lyset af denne seneste udvikling har Kommissionen foretaget en foreløbig vurdering af konsekvenserne af udrulningen af 5G-net for operatørernes omkostninger. Undersøgelsen vil indgå i vurderingen af virkningerne af udrulningen og gennemførelsen af næste generation af mobilnet og -teknologier på roamingmarkedet.

Undersøgelsen, der blev udført af Axon Partners Group, vurderede oplysninger om 5G-net, der var indsamlet til dette formål fra operatører i EU/EØS-landene gennem de nationale tilsynsmyndigheder, med det formål at give en høj grad af forståelse af den seneste og forventede udvikling i 5G-net og deres tilknyttede økonomi.

Undersøgelsens konklusioner er baseret på oplysninger fra EU/EØS-lande, der indberettede data under dataindsamlingsprocessen. Generelt er der hovedsagelig modtaget svar fra medlemsstater med en relativt avanceret udrulning af 5G-teknologien på grund af deres større tilgængelighed af oplysninger vedrørende 5G-net. Dette indebærer, at alle konklusioner, der drages af dette studie, kun bør gennemføres omhyggeligt i andre medlemsstater med en lavere status for udrulningen af 5G.

Download hele rapporten eller det kortere resumé af den fuldstændige rapport.

Downloadede filer

Preliminary assessment of 5G networks - executive summary
Download 
Preliminary assessment of 5G networks - full report
Download