Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikacija

Studija: Preliminarna procjena 5G mreža i utjecaj na operatore u EU-u i EGP-u

Komisija je objavila studiju u kojoj se provodi preliminarna procjena učinka uvođenja 5G mreže na troškove operatora.

Studija pruža visoku razinu razumijevanja nedavnih i očekivanih kretanja u 5G mrežama, kao i s njima povezane ekonomije. Na temelju zaprimljenih procjena i povratnih informacija pruža rani uvid u trenutačno stanje uvođenja 5G tehnologije u EU-u/EGP-u na temelju procjena i povratnih informacija dobivenih od operatora.

Komisija je 22. srpnja 2019. objavila rezultate „modela pokretnih troškova za roaming i delegiranog akta o jedinstvenom završavanju glasovnih poziva u pokretnim mrežama na razini EU-a – SMART 2017/0091”. Glavni cilj te studije bio je pružiti potrebne informacije za preispitivanje pravila „u roamingu kao kod kuće” (RLAH) do 15. prosinca 2019. Konkretno, studija je uključivala preispitivanje razine maksimalnih veleprodajnih cijena roaminga. Prikupila je informacije o troškovima operatora za pružanje veleprodajnih usluga roaminga koje obuhvaćaju tehnologije 2G/3G/4G. U to je vrijeme tehnologija 5G još uvijek bila u ranoj fazi razvoja, a operatori u to vrijeme nisu mogli dostaviti dovoljno informacija za uključivanje 5G tehnologije u troškovni model.

Od tada operatori uvode 5G mreže. S obzirom na ta najnovija kretanja Komisija je provela preliminarnu procjenu učinka uvođenja 5G mreže na troškove operatora. Studija će pridonijeti procjeni učinka uvođenja i provedbe mobilnih mreža i tehnologija sljedeće generacije na tržište roaminga.

U studiji koju je proveo Axon Partners Group procijenjene su informacije o 5G mrežama koje su u tu svrhu prikupljene od operatora u zemljama EU-a/EGP-a putem nacionalnih regulatornih tijela kako bi se osigurala visoka razina razumijevanja nedavnih i očekivanih kretanja u 5G mrežama, kao i s njima povezane ekonomije.

Zaključci u studiji temelje se na informacijama zemalja EU-a/EGP-a koje su dostavile podatke tijekom postupka prikupljanja podataka. Općenito, odgovori su uglavnom primljeni od država članica s relativno naprednim uvođenjem 5G tehnologije zbog njihove veće dostupnosti informacija povezanih s 5G mrežama. To znači da bi se svaki zaključak koji proizlazi iz te studije trebao pažljivo prenijeti samo na druge države članice s nižim statusom uvođenja 5G tehnologije.

Preuzmite potpuno izvješće ili kraći, sažetak potpunog izvješća.

Preuzimanja

Preliminary assessment of 5G networks - executive summary
Preuzimanje 
Preliminary assessment of 5G networks - full report
Preuzimanje