Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicație

Studiu: Evaluarea preliminară a rețelelor 5G – impactul asupra operatorilor din UE și SEE

Comisia a publicat un studiu care efectuează o evaluare preliminară a impactului instalării rețelelor 5G asupra costurilor operatorilor.

Studiul oferă o înțelegere la nivel înalt a evoluțiilor recente și preconizate ale rețelelor 5G, precum și a aspectelor economice asociate acestora. Pe baza estimărilor și a feedbackului primit, acesta oferă informații timpurii cu privire la stadiul actual al implementării tehnologiei 5G în UE/SEE, pe baza estimărilor și a feedbackului primit de la operatori.

La 22 iulie 2019, Comisia a publicat rezultatele „modelului de cost mobil pentru roaming și ale actului delegat privind terminarea unică a apelurilor de voce în rețelele mobile la nivelul UE – SMART 2017/0091”. Principalul obiectiv al acestui studiu a fost de a furniza informațiile necesare pentru revizuirea normelor privind roamingul la prețurile de pe piața națională (RLAH) până la 15 decembrie 2019. În special, studiul a inclus o revizuire a nivelului plafoanelor pentru serviciile de roaming cu ridicata. Aceasta a colectat informații cu privire la costurile suportate de operatori pentru furnizarea de servicii de roaming cu ridicata care acoperă tehnologiile 2G/3G/4G. La momentul respectiv, tehnologia 5G se afla încă într-un stadiu incipient de dezvoltare, iar operatorii nu au putut furniza suficiente informații la momentul respectiv pentru a include tehnologia 5G în modelul costurilor.

De atunci, operatorii au implementat rețele 5G. Având în vedere aceste evoluții recente, Comisia a efectuat o evaluare preliminară a impactului instalării rețelei 5G asupra costurilor operatorilor. Studiul va contribui la evaluarea impactului introducerii și implementării rețelelor și tehnologiilor mobile de nouă generație asupra pieței roamingului.

Studiul, realizat de Axon Partners Group, a evaluat informațiile despre rețelele 5G colectate în acest scop de la operatorii din țările UE/SEE prin intermediul ANR-urilor, cu scopul de a oferi o înțelegere la nivel înalt a evoluțiilor recente și preconizate ale rețelelor 5G, precum și a aspectelor economice asociate acestora.

Concluziile studiului se bazează pe informațiile furnizate de țările UE/SEE care au raportat date în cursul procesului de colectare a datelor. În general, s-au primit răspunsuri în cea mai mare parte din partea statelor membre cu o implementare relativ avansată a tehnologiei 5G, din cauza unei mai mari disponibilități a informațiilor legate de rețelele 5G. Acest lucru implică faptul că orice concluzie derivată din acest studiu ar trebui să fie transpusă cu atenție numai în alte state membre cu un statut mai scăzut în ceea ce privește introducerea tehnologiei 5G.

Descărcați raportul complet sau rezumatul mai scurt al raportului complet.

Descărcări

Preliminary assessment of 5G networks - executive summary
Descărcați 
Preliminary assessment of 5G networks - full report
Descărcați