Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Badanie: Wstępna ocena sieci 5G i wpływu na operatorów w UE i EOG

Komisja opublikowała badanie, w którym przeprowadzono wstępną ocenę wpływu wdrożenia sieci 5G na koszty ponoszone przez operatorów.

Badanie to zapewnia ogólne zrozumienie najnowszych i oczekiwanych zmian w sieciach 5G, a także związanych z nimi aspektów ekonomicznych. Na podstawie otrzymanych szacunków i informacji zwrotnych można uzyskać wczesne wgląd w obecny stan wdrażania sieci 5G w UE/EOG na podstawie szacunków i informacji zwrotnych otrzymanych od operatorów.

W dniu 22 lipca 2019 r. Komisja opublikowała wyniki „modelu kosztów roamingu w sieci ruchomej oraz aktu delegowanego w sprawie jednolitego ogólnounijnego zakańczania połączeń głosowych – SMART 2017/0091”. Głównym celem tego badania było zapewnienie do dnia 15 grudnia 2019 r. niezbędnego wkładu w przegląd przepisów dotyczących roamingu tak jak w kraju (RLAH). W szczególności badanie obejmowało przegląd poziomu pułapów hurtowych usług roamingu. Zgromadziła ona informacje na temat kosztów ponoszonych przez operatorów w związku ze świadczeniem hurtowych usług roamingu obejmujących technologie 2G/3G/4G. W tamtym czasie technologia 5G była nadal na wczesnym etapie rozwoju, a operatorzy nie byli w stanie dostarczyć wystarczających informacji, aby uwzględnić 5G w modelu kosztów.

Od tego czasu operatorzy rozwijają sieci 5G. W świetle tych ostatnich zmian Komisja przeprowadziła wstępną ocenę wpływu wdrożenia sieci 5G na koszty ponoszone przez operatorów. Badanie to posłuży do oceny wpływu wprowadzenia i wdrożenia sieci i technologii ruchomych nowej generacji na rynek roamingu.

W badaniu przeprowadzonym przez grupę Axon Partners oceniono informacje na temat sieci 5G zebrane w tym celu od operatorów w państwach UE/EOG za pośrednictwem krajowych organów regulacyjnych w celu zapewnienia wysokiego poziomu zrozumienia najnowszych i oczekiwanych zmian w sieciach 5G, a także związanych z nimi aspektów ekonomicznych.

Wnioski z badania opierają się na informacjach pochodzących z państw UE/EOG, które przekazały dane w trakcie procesu gromadzenia danych. Ogólnie rzecz biorąc, odpowiedzi otrzymano głównie od państw członkowskich, w których technologia 5G jest stosunkowo zaawansowana ze względu na ich większą dostępność informacji dotyczących sieci 5G. Oznacza to, że wszelkie wnioski wyciągnięte z tego badania powinny zostać starannie przetransponowane wyłącznie do innych państw członkowskich o niższym statusie wdrożenia sieci 5G.

Pobierz pełne sprawozdanie lub krótsze streszczenie pełnego sprawozdania.

Pliki do pobrania

Preliminary assessment of 5G networks - executive summary
Pobierz 
Preliminary assessment of 5G networks - full report
Pobierz