Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Kiadvány

Tekintse meg az újságírók biztonságáról szóló strukturált párbeszédet

2021. március 23–25. között a Bizottság az Európai Hírmédia Fórum első rendezvényén strukturált párbeszédet szervezett az újságírók biztonságáról.

A párbeszéd központi lépést jelentett az újságírók Unión belüli biztonságáról szóló bizottsági ajánlás előkészítésében, és számos érdekelt fél részt vett benne, köztük az újságírói és hírmédia-közösség képviselői, az önszabályozó testületek (média-/sajtótanácsok), a civil társadalom, a nemzetközi szervezetek, valamint a tagállamok és médiaszabályozó hatóságaik képviselői. A rendezvényen Jourová alelnök, Breton biztos és Dalli biztos is beszámolt a legfontosabb jegyzetekről.

A strukturált párbeszéd négy tematikus modult tartalmazott, amelyek azokat a kulcsfontosságú területeket tükrözik, amelyekkel a Bizottság a soron következő ajánlásban foglalkozni kíván. Ezek az újságírók helyszíni működésére, a Covid19-járványnak a szakmájukra gyakorolt hatására, az újságírók fizikai és online biztonságára és digitális szerepvállalására, valamint a női újságírók és a kisebbségeket képviselő újságírók helyzetére vonatkoznak.

Az alábbi videókban megtudhatja, hogy miről szólt az egyes panelek. 

Első nap: 2021. március 23.

I. modul: Újságírók a helyszínen – az újságírók akadálytalan működésének biztosítása és a Covid19-világjárvány újságírói közösségre gyakorolt hatásának kezelése

Nap: 2021. március 24.

IIa. modul: Az újságírók védelme – az újságírók fizikai biztonságának garantálása

IIb. modul: Az újságírók védelme – az online fenyegetések kezelése és a digitális önrendelkezés

Nap: 2021. március 25.

Modul: Újságírók és egyenlőség – a nemi alapú támadások kezelése és a kisebbségeket képviselő újságírók támogatása 

A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága felkéri az érdekelt feleket, hogy nyújtsanak be célzott írásbeli észrevételeket a vitaanyagokban szereplő kérdésekre vonatkozóan. A válaszokat legkésőbb 2021. április 9- ig kell e-mailben megküldeni a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóságának ( DG Connect).