Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Offentliggørelse

Se den strukturerede dialog om journalisters sikkerhed

Mellem den 23. og 25. marts 2021 organiserede Kommissionen en struktureret dialog om journalisters sikkerhed i forbindelse med den første udgave af European News Media Forum.

Dialogen var et centralt skridt i forberedelsen af Kommissionens henstilling om sikring af journalisters sikkerhed i EU og havde deltagelse af en række interessenter, herunder repræsentanter for journalistiske medier og nyhedsmedier, selvregulerende organer (medieråd/presseråd), civilsamfundet, internationale organisationer samt repræsentanter for medlemsstaterne og deres medietilsynsmyndigheder. Arrangementet omfattede hovedindlæg ved næstformand Jourová, kommissær Breton og kommissær Dalli.

Den strukturerede dialog omfattede fire tematiske moduler, der afspejler de nøgleområder, som Kommissionen har til hensigt at dække i den kommende henstilling. Disse vedrører journalisters arbejde på stedet og covid-19-udbruddets indvirkning på deres erhverv, journalisters fysiske sikkerhed og onlinesikkerhed og deres digitale indflydelse samt situationen for kvindelige journalister og journalister, der repræsenterer mindretal.

Du kan indhente oplysninger om, hvad der blev drøftet i hvert panel i videoerne nedenfor. 

Dag 1: 23. marts 2021

Modul I: Journalister på stedet — sikring af uhindret drift af journalister og håndtering af covid-19-pandemiens indvirkning på det journalistiske samfund

Dag 2: 24. marts 2021

Modul IIa: Beskyttelse af journalister — sikring af journalisters fysiske sikkerhed

Modul IIb: Beskyttelse af journalister — håndtering af onlinetrusler og digital indflydelse

Dag 3: 25. marts 2021

Modul III: Journalister og ligestilling — håndtering af kønsbaserede angreb og støtte til journalister, der repræsenterer mindretal 

GD Connect opfordrer alle interesserede parter til at indsende målrettede skriftlige bidrag vedrørende spørgsmålene i debatoplægget. De sendes senest den 9. april 2021 pr. e-mail til Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (GD Connect).