Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kiberbiztonsági stratégia

Az uniós kiberbiztonsági stratégia célja a kiberfenyegetésekkel szembeni ellenálló képesség kiépítése, valamint annak biztosítása, hogy a polgárok és a vállalkozások élvezhessék a megbízható digitális technológiák előnyeit.

fix-empty

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője új uniós kiberbiztonsági stratégiát terjesztett elő. 

A társadalom digitális átalakulása, amelyet a Covid19-válság fokozott, kiterjesztette a fenyegetettségi környezetet, és olyan új kihívásokat hoz létre, amelyek kiigazított és innovatív válaszokat igényelnek. A kibertámadások száma továbbra is növekszik, és egyre kifinomultabb támadások érkeznek az EU-n belüli és kívüli forrásokból egyaránt.

Az EU-nak ezért vezető szerepet kell vállalnia a biztonságos digitalizációra irányuló erőfeszítésekben. Az alapvető szolgáltatásokra és a kritikus infrastruktúrákra vonatkozó világszínvonalú megoldások és kiberbiztonsági szabványok normáinak, valamint az új technológiák fejlesztésének és alkalmazásának vezérelnie kell. A kormányok, a vállalkozások és a polgárok közös felelőssége lesz a kiberbiztonságos digitális átalakulás biztosításában. 

Miről szól a stratégia?

A stratégia leírja, hogy az EU hogyan tudja kiaknázni és megerősíteni valamennyi eszközét és forrását ahhoz, hogy technológiailag szuverén legyen. Azt is meghatározza, hogy az EU miként fokozhatja együttműködését világszerte olyan partnerekkel, amelyek osztják a demokráciával, a jogállamisággal és az emberi jogokkal kapcsolatos értékeinket.

Az EU technológiai szuverenitásának az összes összekapcsolt szolgáltatás és termék rezilienciáján kell alapulnia. Mind a négy kiberközösségnek – a belső piaccal, a bűnüldözéssel, a diplomáciával és a védelemmel foglalkozóknak – szorosabban együtt kell működniük a fenyegetésekkel kapcsolatos közös tudatosság érdekében. Készen kell állniuk arra, hogy közösen reagáljanak, amikor támadás történik, hogy az EU nagyobb legyen, mint részeinek összege.

A stratégia kiterjed az olyan alapvető szolgáltatások biztonságára, mint a kórházak, az energiahálózatok, a vasutak és a folyamatosan növekvő számú összekapcsolt tárgy otthonainkban, irodáinkban és gyárainkban.  A stratégia célja, hogy kollektív képességeket építsen ki a nagyobb kibertámadásokra való reagáláshoz. Felvázolja továbbá, hogy világszerte együtt kell működni a partnerekkel a kibertér nemzetközi biztonságának és stabilitásának biztosítása érdekében. Emellett felvázolja, hogy a közös kiberbiztonsági egység a tagállamok és az EU rendelkezésére álló kollektív erőforrások és szakértelem felhasználásával hogyan tudja a leghatékonyabb választ adni a kiberfenyegetésekre.

A stratégia fő célja

Az új stratégia célja, hogy olyan globális és nyitott internetet biztosítson, amely erős biztosítékokkal rendelkezik az európai polgárok biztonságára és alapvető jogaira nézve. Az előző stratégiák keretében elért előrehaladást követően a dokumentum konkrét javaslatokat tartalmaz három fő eszköz alkalmazására vonatkozóan. Ez a három eszköz szabályozási, beruházási és szakpolitikai kezdeményezések. Az uniós fellépés három területét fogják érinteni:

  1. reziliencia, technológiai szuverenitás és vezető szerep;
  2. működési kapacitás a megelőzésre, az elrettentésre és a reagálásra;
  3. együttműködés a globális és nyitott kibertér előmozdítása érdekében.

Az EU elkötelezett amellett, hogy az elkövetkező hét évben példátlan mértékű beruházások révén támogassa ezt a stratégiát. Ez megnégyszerezné a korábbi beruházási szinteket. Bizonyítja, hogy az EU elkötelezett az új technológiai és iparpolitikája, valamint a gazdaságélénkítési menetrend iránt.

A digitális évtizedre vonatkozó új uniós kiberbiztonsági stratégia kulcsfontosságú eleme Európa digitális jövőjének alakítása, a Bizottság európai helyreállítási terve és a biztonsági unióra vonatkozó 2020–2025-ös stratégia.

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
Új, szigorúbb szabályok lépnek életbe a kritikus fontosságú szervezetek és hálózatok kiber- és fizikai rezilienciájára vonatkozóan

A kritikus és digitális infrastruktúráról szóló két kulcsfontosságú irányelv nemrég lépett hatályba, és erősíteni fogja az EU rezilienciáját az online és offline fenyegetésekkel szemben, a kibertámadásoktól a bűnözésen át a közegészségügyi kockázatokig vagy a természeti katasztrófákig.

DIGIBYTE |
Kiberbiztonság: Az EU 8. párbeszédet folytat az Egyesült Államokkal

2022. december 15–16-án az Európai Unió és az Egyesült Államok megtartotta a nyolcadik EU-USA kiberpárbeszédet Washingtonban. Erre Oroszország Ukrajna elleni jogellenes katonai agressziója miatt drámaian megromlott kiberfenyegetési környezet összefüggésében került sor, amely rávilágított arra, hogy fokozott transzatlanti együttműködésre és koordinációra van szükség a rosszindulatú kibertevékenységek megelőzése, felderítése és az azokra való reagálás érdekében, valamint kiemelte, hogy biztosítani kell a kritikus infrastruktúra biztonságát és ellenálló képességét.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Kiberbiztonság

Az EU kiberbiztonsági stratégiát dolgozott ki annak érdekében, hogy Európa hatékonyabban fel tudjon lépni a kibertámadásokkal szemben, és könnyebben talpra állhasson az incidensek után.

Mélyedjen el alaposabban a témában

Közös kiberegység

A közös kiberbiztonsági egység egy új platform, amelynek célja az uniós intézmények, ügynökségek, szervek és a tagállami hatóságok közötti együttműködés megerősítése.

Lásd még

Kiberbiztonsági politikák

Az Európai Unió különböző frontokon dolgozik a kiberreziliencia előmozdítása, kommunikációnk és adataink védelme, valamint az online társadalom és gazdaság biztonságának megőrzése érdekében.