Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-Istrateġija dwar iċ-Ċibersigurtà

L-Istrateġija tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà għandha l-għan li tibni reżiljenza għat-theddid ċibernetiku u tiżgura li ċ-ċittadini u n-negozji jibbenefikaw minn teknoloġiji diġitali affidabbli.

fix-empty

Il-Kummissjoni Ewropea u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà ppreżentaw Strateġija ġdida tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà. 

It-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà, intensifikata mill-kriżi tal-COVID-19, espandiet ix-xenarju tat-theddid u qed iġġib magħha sfidi ġodda, li jeħtieġu reazzjonijiet adattati u innovattivi. L-għadd ta’ attakki ċibernetiċi qed ikompli jiżdied, b’attakki dejjem aktar sofistikati li ġejjin minn firxa wiesgħa ta’ sorsi kemm ġewwa kif ukoll barra l-UE.

Għalhekk, l-UE għandha tkun minn ta’ quddiem fl-isforzi għal diġitalizzazzjoni sigura. Jenħtieġ li tkun qed tmexxi normi għal soluzzjonijiet u standards ta’ klassi dinjija taċ-ċibersigurtà għal servizzi essenzjali u infrastrutturi kritiċi, kif ukoll tixpruna l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ teknoloġiji ġodda. Il-gvernijiet, in-negozji u ċ-ċittadini kollha se jaqsmu r-responsabbiltà biex jiżguraw trasformazzjoni diġitali sigura. 

X’inhi l-istrateġija dwar?

L-istrateġija tiddeskrivi kif l-UE tista’ tisfrutta u ssaħħaħ l-għodod u r-riżorsi kollha tagħha biex tkun teknoloġikament sovrana. Jistabbilixxi wkoll kif l-UE tista’ żżid il-kooperazzjoni tagħha ma’ sħab madwar id-dinja li jikkondividu l-valuri tagħna tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem.

Is-sovranità teknoloġika tal-UE teħtieġ li tkun ibbażata fuq ir-reżiljenza tas-servizzi u l-prodotti konnessi kollha. L-erba’ komunitajiet ċibernetiċi kollha — dawk ikkonċernati mis-suq intern, bl-infurzar tal-liġi, id-diplomazija u d-difiża — jeħtieġ li jaħdmu aktar mill-qrib lejn sensibilizzazzjoni kondiviża dwar it-theddid. Huma għandhom ikunu lesti li jirreaġixxu kollettivament meta jseħħ attakk, sabiex l-UE tkun akbar mis-somma tal-partijiet tagħha.

L-istrateġija tkopri s-sigurtà tas-servizzi essenzjali bħall-isptarijiet, il-grilji tal-enerġija, il-ferroviji u l-għadd dejjem jikber ta’ oġġetti konnessi fid-djar, l-uffiċċji u l-fabbriki tagħna.  L-istrateġija għandha l-għan li tibni kapaċitajiet kollettivi biex tirrispondi għal attakki ċibernetiċi kbar. Huwa jiddeskrivi wkoll pjanijiet biex issir ħidma ma’ sħab madwar id-dinja biex jiġu żgurati s-sigurtà u l-istabbiltà internazzjonali fiċ-ċiberspazju. Barra minn hekk, jiddeskrivi kif Unità Ċibernetika Konġunta tista’ tiżgura l-aktar rispons effettiv għat-theddid ċibernetiku bl-użu tar-riżorsi kollettivi u l-għarfien espert disponibbli għall-Istati Membri u l-UE.

L-għan ewlieni tal-istrateġija

L-istrateġija l-ġdida għandha l-għan li tiżgura Internet globali u miftuħ b’salvagwardji b’saħħithom fejn hemm riskji għas-sigurtà u d-drittijiet fundamentali tan-nies fl-Ewropa. Wara l-progress miksub taħt l-istrateġiji preċedenti, fih proposti konkreti għall-użu ta’ tliet strumenti prinċipali. Dawn it-tliet strumenti huma inizjattivi regolatorji, ta’ investiment u ta’ politika. Dawn se jindirizzaw tliet oqsma ta’ azzjoni tal-UE:

  1. ir-reżiljenza, is-sovranità teknoloġika u t-tmexxija;
  2. il-kapaċità operazzjonali għall-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u r-rispons;
  3. kooperazzjoni għall-avvanz ta’ ċiberspazju globali u miftuħ.

L-UE hija impenjata li tappoġġa din l-istrateġija permezz ta’ livell bla preċedent ta’ investiment fit-tranżizzjoni diġitali tal-UE matul is-seba’ snin li ġejjin. Dan iwassal għal erba’ darbiet il-livelli preċedenti ta’ investiment. Dan juri l-impenn tal-UE lejn il-politika teknoloġika u industrijali l-ġdida tagħha u l-aġenda ta’ rkupru.

L-Istrateġija l-ġdida tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà għad-Deċennju Diġitali tifforma komponent ewlieni tat- tiswir tal-Futur Diġitali tal-Ewropa, il - Pjan ta’ Rkupru tal-Kummissjoni għall-Ewropa u tal -Istrateġija tal-Unjoni tas-Sigurtà 2020–2025.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Iċ-ċibersigurtà

l-UE ddeskriviet strateġija taċ-ċibersigurtà biex tagħti spinta lill-kapaċità tal-Ewropa li tiġġieled u tirkupra mill-attakki ċibernetiċi.

Ħarsa aktar fil-fond

Unità Ċibernetika Konġunta

Iċ-Ċiberunità Konġunta hija pjattaforma ġdida li għandha l-għan li ssaħħaħ il-kooperazzjoni fost l-Istituzzjonijiet, l-Aġenziji, il-Korpi tal-UE u l-awtoritajiet fl-Istati Membri.

Ara Wkoll

Politiki taċ-Ċibersigurtà

l-Unjoni Ewropea taħdem fuq diversi fronti biex tippromwovi r-reżiljenza ċibernetika, tissalvagwardja l-komunikazzjoni u d-data tagħna u żżomm is-soċjetà u l-ekonomija online siguri.