Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Strategija za kibernetsko varnost

Cilj strategije EU za kibernetsko varnost je krepitev odpornosti na kibernetske grožnje ter zagotavljanje, da imajo državljani in podjetja koristi od zaupanja vrednih digitalnih tehnologij.

fix-empty

Evropska komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta predstavili novo strategijo EU za kibernetsko varnost. 

Digitalna preobrazba družbe, ki jo je okrepila kriza zaradi COVID-19, je razširila področje groženj in prinaša nove izzive, ki zahtevajo prilagojene in inovativne odzive. Število kibernetskih napadov se še naprej povečuje, vse bolj sofisticirani napadi pa prihajajo iz najrazličnejših virov v EU in zunaj nje.

EU bi zato morala prevzeti vodilno vlogo pri prizadevanjih za varno digitalizacijo. Spodbujati bi morala norme za vrhunske rešitve in standarde kibernetske varnosti za bistvene storitve in kritično infrastrukturo ter spodbujati razvoj in uporabo novih tehnologij. Vlade, podjetja in državljani bodo odgovorni za zagotavljanje kibernetske varnosti digitalne preobrazbe. 

O čem gre strategija?

Strategija opisuje, kako lahko EU izkoristi in okrepi vsa svoja orodja in vire, da bi bila tehnološko suverena. Prav tako določa, kako lahko EU okrepi sodelovanje s partnerji po vsem svetu, ki delijo naše vrednote demokracije, pravne države in človekovih pravic.

Tehnološka suverenost EU mora temeljiti na odpornosti vseh povezanih storitev in proizvodov. Vse štiri kibernetske skupnosti – tisti, ki se ukvarjajo z notranjim trgom, kazenskim pregonom, diplomacijo in obrambo – morajo tesneje sodelovati pri skupni ozaveščenosti o grožnjah. Pripravljeni bi morali biti, da se skupaj odzovejo, ko pride do napada, tako da je EU lahko večja od vsote njenih delov.

Strategija zajema varnost osnovnih storitev, kot so bolnišnice, energetska omrežja, železnice in vse večje število povezanih predmetov v naših domovih, pisarnah in tovarnah.  Cilj strategije je vzpostaviti skupne zmogljivosti za odzivanje na večje kibernetske napade. Opisuje tudi načrte za sodelovanje s partnerji po vsem svetu, da bi zagotovili mednarodno varnost in stabilnost v kibernetskem prostoru. Poleg tega opisuje, kako lahko skupna kibernetska enota zagotovi najučinkovitejši odziv na kibernetske grožnje z uporabo skupnih virov in strokovnega znanja, ki so na voljo državam članicam in EU.

Glavni cilj strategije

Cilj nove strategije je zagotoviti svetovni in odprt internet z močnimi zaščitnimi ukrepi, kadar obstajajo tveganja za varnost in temeljne pravice ljudi v Evropi. Na podlagi napredka, doseženega v okviru prejšnjih strategij, vsebuje konkretne predloge za uporabo treh glavnih instrumentov. Ti trije instrumenti so regulativne, naložbene in politične pobude. Obravnavali bodo tri področja ukrepanja EU:

  1. odpornost, tehnološka suverenost in vodstvo;
  2. operativne zmogljivosti za preprečevanje, odvračanje in odzivanje;
  3. sodelovanje za spodbujanje globalnega in odprtega kibernetskega prostora.

EU se je zavezala, da bo to strategijo podprla z doslej najvišjo ravnjo naložb v digitalni prehod EU v naslednjih sedmih letih. To bi štirikrat povečalo prejšnje ravni naložb. Dokazuje zavezanost EU novi tehnološki in industrijski politiki ter agendi za okrevanje.

Nova strategija EU za kibernetsko varnost v digitalnem desetletju je ključna sestavina oblikovanja digitalne prihodnosti Evrope, načrta Komisije za okrevanje Evrope in strategije za varnostno unijo za obdobje 2020–2025.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Komisija objavila priporočilo o post-kvantni kriptografiji

Komisija je danes objavila priporočilo o post-kvantni kriptografiji, da bi države članice spodbudila k razvoju in izvajanju usklajenega pristopa pri prehodu EU na pokvantno kriptografijo. To bo pomagalo zagotoviti, da bodo digitalne infrastrukture in storitve EU varne v naslednji digitalni dobi.

Povezane vsebine

Širša slika

Kibernetska varnost

EU je predstavila strategijo za kibernetsko varnost, da bi okrepila sposobnost Evrope za boj proti kibernetskim napadom in okrevanje po njih.

Podrobnejše informacije

Skupna kibernetska enota

Skupna kibernetska enota je nova platforma, katere cilj je okrepiti sodelovanje med institucijami, agencijami, organi in organi EU v državah članicah.

Glej tudi

Politike kibernetske varnosti

Evropska unija si na različnih področjih prizadeva za spodbujanje kibernetske odpornosti, varovanje naše komunikacije in podatkov ter zagotavljanje varnosti spletne družbe in gospodarstva.