Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

A területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet végrehajtása Bulgáriában

Ez az oldal bemutatja a területi alapú tartalomkorlátozás bulgáriai végrehajtásának aktuális állását és a helyi kapcsolattartó pontokat.

Végrehajtó szerv

  • A vállalkozások és fogyasztók számára (B2C)

Fogyasztóvédelmi szakbizottság
címe: Sq. Slaveykov 4a, fl. 3,4 és 6.
1000 Szófia
Bulgária
Tel.: + 359 2 9330565 E
-mail

  • Üzleti vállalkozások számára ( B2B)

Nemzeti bíróságok

Segítségnyújtás a fogyasztói szervezeteknek

(Európai Fogyasztói Központ – Bulgária)

14 Bacho Kiro Str.
1000 Sofia
Tel: + 359 2 986 7672 Fax:
+ 359 2 987 5508 E-
mail

A jogsértésekre alkalmazandó intézkedések

  • A szolgáltatási tevékenységekről szóló törvény

29b. § (2) Abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevevője fogyasztó, az (1) bekezdés szerinti személyek a fogyasztóvédelmi törvény értelmében ellenőrzés alatt állnak.

Bolgár nyelv: ▷анр на на рра на нра на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на а 29 tól.  (2) ▷ нананн, анаарр арра на на на ра ра ра а ▷рна а ▷рра ▷р нр ▷.................. 1 Éjszakai на на на на анна на на на на на на на на на на ра ра на на на нра на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на

  • Fogyasztóvédelmi törvény
  • 191. cikk (7) A Fogyasztóvédelmi Bizottság ellenőrzi az (EK) 2018/302 rendelet követelményeinek végrehajtását abban az esetben, ha a fogyasztó fogyasztó.

Bolgár nyelv:  Наарна на на на на
на нра на нанрра нарарра нараранананананананана нанана нана... на ра ▷аннр (р) 2018/302 ▷ а ранарр, арарр р аррнр р а ннрарарарараанр а нанр н.

  • 225d. cikk

(1) Az (EK) 2018/302 rendelet értelmében vett olyan kereskedőre, aki nem felelt meg a rendelet 3., 4. és 5. cikkében foglalt követelményeknek, és amennyiben az ügyfél fogyasztó, 500–300 BGN összegű bírságot kell kiszabni az egyéni kereskedőkre és jogi személyekre – minden egyes magánesetenként 1000–5000 BGN vagyonjogi szankciót kell kiszabni.
2) Az (1) bekezdés szerinti ismételt szabálysértés esetén a bírság összege 1000–600 BGN, a vagyoni szankció pedig 2000–10000 BGN. ”

Bolgár nyelv: ▷арр на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на
на на на на на на на на на 225. (1) на на на на на на на на на 2018/302, нрр на на на на аарара ра ра ра на на на на на на на на на на на на на... 3, 4 ▷ 5 н рнанррра а а анрра а нрарррр а аррррра а а а ананна аррана аррра аррра нранра арра аррра а арара на нарра на ▷арна ара нрана арана на наана ара наана анара, нраанарарра аррара ара ана нарра на арра ара арра ара ара ана ана анана ана ана нра ара нра нра нра ара нра а а а на аррна арана а нрана а нрра на – рара – рана нарр а ранр ▷ 1000 ▷ 5000. на на нарр наррр арара...
(2) нраррррааарарараарараарааарааарарарарааараааарааараааррррррррааараарараааааааааааарараааааааар 1 ранана ▷ ранр н 1000 ▷ ▷ 6000 а а а а нранара ааранр ▷ рарнр а раннр рр 2000 ▷ 10000.”

 

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Területi alapú tartalomkorlátozás

A Bizottság megszüntette az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozásra vonatkozó szabályokat, amelyek aláássák az online vásárlást és a határokon átnyúló értékesítést az EU-ban.

Lásd még