Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Imblukkar Ġeografiku fil-Bulgarija

Din il-paġna tagħti s-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Imblukkar Ġeografiku fil-Bulgarija, u l-punti ta’ kuntatt lokali.

    bandiera tal-Bulgarija

Korp ta’ Infurzar

  • Għal Negozju għall-Konsumatur (B2C)


Indirizztal-Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur: sq Slaveykov 4a, fl. 3,4 u 6.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel.: + 359 2 9330565 E
-mail

  • Għal negozju ma’ negozju (B2B)

Il-Qrati Nazzjonali

Assistenza lill-Korpi tal-Konsumatur

(Ċentru Ewropew tal-Konsumatur — il-Bulgarija)

14 Bacho Kiro Str.
1000 Sofia
Tel: + 359 2 986 7672 Fax:
+ 359 2 987 5508 E-
mail

Miżuri applikabbli għall-ksur

  • l-Att dwar l-Attivitajiet ta’ Servizz

Art. 29b (2) Fil-każ fejn riċevitur ta’ servizzi huwa konsumatur, il-persuni taħt il-paragrafu 1 huma soġġetti għal kontroll skont l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur.

Lingwa Bulgara: Is-sejħiet l-aktar fil-każ li jkun hemm il-ħtieġa li jkun hemm qbil bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri l-oħra. 29 and.  (2) sssss il-g¢add ta’g¢add il-g¢add ta’g¢add il-g¢add tal-g¢add tal-g¢add tal-g¢add ta’ g¢all-g¢add ta’ g¢all-g¢add ta’ g¢all-g¢add ta’ g¢all-g¢add ta’ g¢all-g¢add ta’ g¢all-g¢add ta’ g¢all-g¢add tal-g¢add tal-g¢add ta’ g¢add ta’ g¢all-g¢add tal-g¢od. l-ewwel nett, il-Kummissjoni għandha l-għan li tiżgura li l-Istati Membri għandhom l-għan li jiżguraw li l-Unjoni Ewropea tkun tista’ tieħu l-miżuri kollha meħtieġa.

  • Att dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur
  • l-Artikolu 191(7) Il-Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur għandha twettaq kontroll għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) 2018/302, fil-każijiet fejn il-klijent ikun konsumatur.

Lingwa Bulgara:  Bil-mod il-mod il-mod ta’ kif isir l-għoti ta’’il quddiem il-mod ta’ kif isir l-għoti ta’’l quddiem il-fatt li
jkun hemm il-fatt li jkun hemm il-fatt li jkun hemm il-fatt li jkun hemm il-fatt li jkun hemm il-fatt li jkun hemm il-fatt li jkun hemm il-fatt li jkun hemm il-fatt li jkun hemm il-fatt li jkun hemm il-mod li bih il-vjola u l-irfid u l-irfid u l-vjola u l-vjola u l-vjola u l-vjola u l-irfid ikunu s-sejħiet u l-vjola u l-vjola u l-vjola, il-vjola, il-vjola, il-vjola, il-vjola, il-vjola, il-vjola, il-vjola, il-vjola, il-vjola, il-vjola, il-vjola, il-vjola, il-vjola, il-vjola, il-vjola u l-vjola.

  • l-Art. 225d

(1) Kummerċjant skont it-tifsira tar-Regolament (KE) 2018/302, li ma kkonformax mar-rekwiżiti tal-Artikolu 3, l-Artikolu 4 u l-Artikolu 5 tar-Regolament u f’każijiet li l-klijent t huwa konsumatur għandu jiġi impost multa ta’ 500 sa 3 000 BGN, u lil kummerċjanti u entitajiet ġuridiċi uniċi — sanzjoni fuq il-proprjetà ta’ bejn 1000 u 5 000 BGN għal kull każ solitarju.
2) Fil-każ ta’ ksur ripetut taħt il-paragrafu 1 il-multa hija fl-ammont ta’ 1000 sa 6 000 BGN, u s-sanzjoni fuq il-proprjetà hija ta’ 2000 sa 10 000 BGN. ”

Lingwa Bulgara: Il-BĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠA L-AĦĠĠOĠĠĠĠĠĠĠA L-BĠĠĠĠĠĠA L-AĦĦAR L-AĦĦAR L-
AĦĦAR IL-ĠĦAĠĠAĠĠĠAZZJONIJIET 225 and. l-ewwel nett, l-ewwel nett, il-Kummissjoni għandha l-għan li tiżgura li l-Istati Membri għandhom l-għan li jiżguraw li l-Istati Membri għandhom l-għan li jiżguraw li l-Istati Membri għandhom l-għan li jiżguraw li l-Istati Membri jkunu jistgħu jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa. It-3, 4 s b’mod 5 ssssss il-spostss l-għoti tas-sura l-b’mod ss l-irregolar tat-tġorriq tal-irfid u l-fatt li jkun hemm il-fatt li l-għan ewlieni jkun il-fatt li jkun hemm il-ħtieġa li jkun hemm il-ħtieġa li jkun hemm il-ħtieġa li jkun hemm il-ħtieġa li jkun hemm il-ħtieġa li jkun hemm il-ħtieġa li jkun hemm il-ħtieġa li jkun hemm l-għan li l-Unjoni tkun tista’ il-BĠĠĠĠĠA — b’sejħiet l-irregolar ta’ kull waħda minn dawn iż-żewġt iet u l-proċeduri tal-għoti ta’ informazzjoni.
(2) Il-Kummissjoni għandha l-għan li tiżgura li l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jiżguraw li l-Istati Membri jkunu jistgħu jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa. 1 sssss l-ewwel u t-tkexkir tal-parti l-kbira tas-sejħiet u tal-prot, u l-fatt li l-parti l-kbira tal-każijiet fejn il-persuna għandha l-għan li tkun tista’ tagħmel dan, u li l-għan tagħha huwa li l-għan ewlieni tagħha jkun li l-aktar li wieħed ikun jista’ jwettaq il-proċess

 

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Imblukkar ġeografiku

Il-Kummissjoni temmet ir-regoli tal-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikati, li jimminaw ix-xiri online u l-bejgħ transfruntier fl-UE.

Ara Wkoll