Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Imblukkar Ġeografiku fil-Bulgarija

Din il-paġna tagħti s-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Imblukkar Ġeografiku fil-Bulgarija, u l-punti ta’ kuntatt lokali.

    bandiera ta’ Malta

Korp ta’ Infurzar

  • Għan-Negozju għall-Konsumatur (B2C)

Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur Indirizz: sq. Slaveykov 4a, fl. 3,4 u 6. 1000 Sofia Bulgaria Tel.: + 359 2 9330565 E -mail

  • Għal Negozju għal negozju (B2B)

Qrati nazzjonali

Assistenza lill-Korpi tal-Konsumatur

(Iċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur — il-Bulgarija)

14 Bacho Kiro Str. 1000 Sofia Tel: + 359 2 986 7672 Fax: + 359 2 987 5508 E- mail

Miżuri applikabbli għall-ksur

  • Att dwar l-Attivitajiet ta’ Servizz

Artikolu 29b (2) Fil-każ fejn riċevitur ta’ servizzi huwa konsumatur, il-persuni taħt il-paragrafu 1 huma soġġetti għal kontroll skont l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur.

Lingwa Bulgara: L-Istati Membri għandhom l-għan li jxaqilbu lejn l-implimentazzjoni ta’ l-istrateġija ta’ l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea. 29 ta’ Diċembru.  (2) L-Istati Membri għandhom l-għan li jxaqilbu lejn l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea. 1 L-Istati Membri għandhom l-għan li jxaqilbu lejn il-proċess ta’ l-għoti ta’ l-għajnuna lill-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea.

  • Att dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur
  • Artikolu 191 (7) Il-Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur għandha twettaq kontroll għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) 2018/302, fil-każijiet li l-klijent ikun konsumatur.

Lingwa Bulgara:  L-ewwel nett, l-ewwel nett, il-Kummissjoni Ewropea għandha l- għan li tippromwovi l-implimentazzjoni ta’ l-istrateġija ta’ l-UE għall-promozzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn l-Istati Membri u l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea. il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tiżgura li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jkollhom l-għan li jiżguraw li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jieħdu sehem fil-proċess ta’ azzjoni tal-Kummissjoni.

  • Art. 225d

(1) Negozjant skont it-tifsira tar-Regolament (KE) 2018/302, li ma kkonformax mar-rekwiżiti tal-Artikolu 3, l-Artikolu 4 u l-Artikolu 5 tar-Regolament u f’każijiet li l-klijent t huwa konsumatur għandu jiġi impost multa ta’ 500 sa 3000 BGN, u lil kummerċjanti uniċi u entitajiet legali — sanzjoni fuq il-proprjetà ta’ bejn 1000 u 5000 BGN għal kull każ solitarju. 2) F’każ ta’ ksur ripetut taħt il-paragrafu 1, il-multa hija fl-ammont ta’ 1000 sa 6000 BGN, u s-sanzjoni fuq il-proprjetà hija ta’ 2000 sa 10 000 BGN. ”

Lingwa Bulgara: L-Istati Membri għandhom l-għan li jaċċedu għal dan il-għan, u b’mod partikolari, il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tagħti l- opinjoni tagħha lill-Istati Membri. 225а. (1) L-Istati Membri għandhom l-għan li jxaqilbu lejn l-implimentazzjoni ta’ l-istrateġija ta’ l-UE għall-iżvilupp ta’ l-objettivi ta’ l-Unjoni Ewropea. 3, 4 о 5 оņ ооооаоооооа о оооаооаооо, оооаооа оооооооо о ρоороооооо, оо оаоаоа ооооа оо 500 оо 3000 ооо., а оа а а а а а а а а а а а а а а ооооооооо о ооооооооооооа — а ооооооа оаоооо раооо раоооа оо 1000 оо 5000 оо. (2) L-Istati Membri għandhom l-għan li jxaqilbu lejn l-implimentazzjoni ta’ l-objettivi ta’ l-Unjoni Ewropea. 1 Ňооаоа о о о раоооо оо 1000 оо 6000 ооо.

 

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Imblukkar ġeografiku

Il-Kummissjoni temmet ir-regoli mhux ġustifikati dwar l-imblukkar ġeografiku, li jimminaw ix-xiri online u l-bejgħ transfruntier fl-UE.

Ara Wkoll