Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Globális internet és telekommunikáció

Az Európai Bizottság nemzetközi szinten együttműködik más globális szereplőkkel az internet és a távközlési világ fejlődésének alakításában.

    Digitális kapcsolatokkal körülvett földgömb

© iStock by Getty Images -1092964846 metamorworks

Nehéz elképzelni az életet a modern távközlési rendszerek és az internet nélkül, és úgy tűnik, hogy a digitális kor technológiai előnyei még csak most kezdődnek. Az internet azonban jelentős politikai, társadalmi és gazdasági kihívásokat támaszt.

Milyen digitális világot akarunk?

Az internet ereje a nyitott, elosztott természetében rejlik. A reziliens, biztonságos és megbízható internet, valamint az alapvető jogok online védelme elengedhetetlen a felhasználói bizalom kiépítéséhez. Az európai digitális gazdaságnak teljes mértékben ki kell használnia az internet innovációs erejét.

Az Európai Bizottság jövőképét a COMPACT koncepció foglalja össze: az internet, mint a polgári felelősségek tere. Ez a demokrácia és az emberi jogok előmozdítását célzó, több érdekelt felet tömörítő megközelítésen alapuló, töredezettségmentes erőforrás lenne. Az internet szilárd technológiai architektúrán alapulna, amely ösztönzi a bizalmat, és megkönnyíti a mögöttes infrastruktúra és a rajta futó szolgáltatások átlátható irányítását.

Mik a céljaink?

  • Az alapvető jogok és a demokratikus értékek védelme és előmozdítása olyan modell alkalmazásával, amely valamennyi érdekelt fél részvételét lehetővé teszi.
  • Annak biztosítása, hogy Európa vezető szerepet játsszon ezen a területen, megszólítsa a fejlődő országokat, és fenntartsa a valamennyi szereplővel folytatott inkluzív párbeszédet.
  • Annak biztosítása, hogy a nemzetközi szabályok összhangban legyenek az uniós jogszabályokkal és szakpolitikákkal.
  • Kapacitásépítés azokban az országokban és régiókban, amelyeknek segítségre van szükségük az internettel kapcsolatos politikák megértéséhez és kezeléséhez. Ebben az összefüggésben a Globális Internet Politikai Megfigyelőközpont létrehozása kulcsfontosságú szerepet fog játszani a globális közösség erőforrásaként.
  • Annak biztosítása, hogy mindenki lássa az internet irányításával kapcsolatos alulról felfelé építkező és inkluzív megközelítés előnyeit.

Az Európai Bizottság nemzetközi szinten aktívan részt vesz a globális internet és távközlés alakulásáról szóló vitákban. Ezt a tevékenységet különböző nemzetközi szervezetekben, fórumokon és műszaki testületekben hajtják végre.

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
EU-Moldova „A belföldi díjszabás szerinti barangolás” közelebb áll a valósághoz

A Bizottság a mai napon javaslatot fogadott el a barangolásnak az EU-Moldova társulási megállapodásba történő beillesztéséről. Amint minden szükséges lépést megtettek, az EU-ba látogató moldovai látogatók ugyanolyan árfeltételek mellett használhatják mobiltelefonjukat, mint Moldovában, míg az EU-ból érkező utazók a Moldovába tett látogatások során ugyanazokat a jogokat élvezik.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Külpolitika

Mivel az európai digitális modell egyre több országot inspirál, az európai vállalatoknak több lehetőségük van arra, hogy üzleti tevékenységet folytassanak, és több munkahelyet teremtsenek a polgárok számára.

Lásd még

Az EU szomszédai

Az Európai Bizottság szorosan együttműködik az Európai Unióhoz földrajzilag közel fekvő harmadik országokkal.

Afrika

A digitális átalakulás óriási lehetőségeket kínál Afrikának.

Ázsia-csendes-óceáni térség

Az Ázsia-csendes-óceáni térség és az EU továbbra is megerősíti digitális partnerségét, biztosítva a növekedést számos területen, például a kutatás és fejlesztés, az 5G és a mesterséges intelligencia területén.