Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Globális internet és telekommunikáció

Az Európai Bizottság nemzetközi szinten együttműködik más globális szereplőkkel az internet és a távközlési világ fejlődésének alakításában.

    Digitális kapcsolatokkal körülvett földgömb

© iStock by Getty Images -1092964846 metamorworks

Nehéz elképzelni az életet a modern távközlési rendszerek és az internet nélkül, és úgy tűnik, hogy a digitális kor technológiai előnyei még csak most kezdődnek. Az internet azonban jelentős politikai, társadalmi és gazdasági kihívásokat támaszt.

Milyen digitális világot akarunk?

Az internet ereje a nyitott, elosztott természetében rejlik. A reziliens, biztonságos és megbízható internet, valamint az alapvető jogok online védelme elengedhetetlen a felhasználói bizalom kiépítéséhez. Az európai digitális gazdaságnak teljes mértékben ki kell használnia az internet innovációs erejét.

Az Európai Bizottság jövőképét a COMPACT koncepció foglalja össze: az internet, mint a polgári felelősségek tere. Ez a demokrácia és az emberi jogok előmozdítását célzó, több érdekelt felet tömörítő megközelítésen alapuló, töredezettségmentes erőforrás lenne. Az internet szilárd technológiai architektúrán alapulna, amely ösztönzi a bizalmat, és megkönnyíti a mögöttes infrastruktúra és a rajta futó szolgáltatások átlátható irányítását.

Mik a céljaink?

  • Az alapvető jogok és a demokratikus értékek védelme és előmozdítása olyan modell alkalmazásával, amely valamennyi érdekelt fél részvételét lehetővé teszi.
  • Annak biztosítása, hogy Európa vezető szerepet játsszon ezen a területen, megszólítsa a fejlődő országokat, és fenntartsa a valamennyi szereplővel folytatott inkluzív párbeszédet.
  • Annak biztosítása, hogy a nemzetközi szabályok összhangban legyenek az uniós jogszabályokkal és szakpolitikákkal.
  • Kapacitásépítés azokban az országokban és régiókban, amelyeknek segítségre van szükségük az internettel kapcsolatos politikák megértéséhez és kezeléséhez. Ebben az összefüggésben a Globális Internet Politikai Megfigyelőközpont létrehozása kulcsfontosságú szerepet fog játszani a globális közösség erőforrásaként.
  • Annak biztosítása, hogy mindenki lássa az internet irányításával kapcsolatos alulról felfelé építkező és inkluzív megközelítés előnyeit.

Az Európai Bizottság nemzetközi szinten aktívan részt vesz a globális internet és távközlés alakulásáról szóló vitákban. Ezt a tevékenységet különböző nemzetközi szervezetekben, fórumokon és műszaki testületekben hajtják végre.

Legfrissebb hírek

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Külpolitika

Mivel az európai digitális modell egyre több országot inspirál, az európai vállalatoknak több lehetőségük van arra, hogy üzleti tevékenységet folytassanak, és több munkahelyet teremtsenek a polgárok számára.

Lásd még

Az EU szomszédai

Az Európai Bizottság szorosan együttműködik az Európai Unióhoz földrajzilag közel fekvő harmadik országokkal.

Afrika

A digitális átalakulás óriási lehetőségeket kínál Afrikának.