Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Globalt internet og telekommunikation

Europa-Kommissionen arbejder på internationalt plan sammen med andre globale aktører for at forme udviklingen af internettet og telekommunikationsverdenen.

    En verden omgivet af digitale forbindelser

© iStock by Getty Images -1092964846 metamorworks

Det er svært at forestille sig livet uden moderne telekommunikationssystemer og internettet, og de teknologiske fordele ved den digitale tidsalder synes at være lige begyndt. Internettet udgør imidlertid betydelige politiske, sociale og økonomiske udfordringer.

Hvilken digital verden ønsker vi?

Internettets styrke ligger i dets åbne, distribuerede natur. Et modstandsdygtigt, sikkert og robust internet og beskyttelse af grundlæggende rettigheder online er afgørende for at opbygge brugernes tillid. Den europæiske digitale økonomi skal udnytte internettets innovationskraft fuldt ud.

Europa-Kommissionens vision er sammenfattet i COMPACT-konceptet: internettet er et område af samfundsansvar. Det ville være en ufragmenteret ressource, der styres af en flerpartstilgang til fremme af demokrati og menneskerettigheder. Internettet vil være baseret på en sund teknologisk arkitektur, der fremmer tillid og fremmer en gennemsigtig forvaltning af den underliggende infrastruktur og de tjenester, der kører oven på den.

Hvad er vores mål?

  • At forsvare og fremme grundlæggende rettigheder og demokratiske værdier ved hjælp af en model, der gør det muligt for alle interessenter at deltage.
  • At sikre, at Europa spiller en ledende rolle på dette område ved at nå ud til udviklingslandene og opretholde en inklusiv dialog med alle aktører.
  • At sikre, at de internationale regler er i overensstemmelse med EU's lovgivning og politik.
  • At engagere sig i kapacitetsopbygning i lande og regioner, der har brug for hjælp til at forstå og håndtere internetrelaterede politikker. I den forbindelse vil oprettelsen af Global Internet Policy Observatory spille en central rolle som en ressource for det globale samfund.
  • At sikre, at alle ser fordelene ved en bottom-up-tilgang til forvaltningen af internettet.

Europa-Kommissionen engagerer sig aktivt på internationalt plan i drøftelserne om udviklingen i det globale internet og telekommunikation. Denne aktion gennemføres i forskellige internationale organisationer, fora og tekniske organer.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen åbner programmet for et digitalt Europa for Tyrkiet

Europa-Kommissionen undertegnede en associeringsaftale om programmet for et digitalt Europa med Tyrkiet. Efter undertegnelsen og efter afslutningen af de dermed forbundne ratifikationsprocesser træder associeringsaftalen i kraft.

PRESS RELEASE |
"Roaming til hjemmetakst" mellem EU og Moldova tættere på virkeligheden

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag om at indarbejde roaming i associeringsaftalen mellem EU og Moldova. Når alle nødvendige skridt er afsluttet, vil moldoviske besøgende i EU kunne bruge deres mobiltelefoner på samme prisvilkår, som hvis de var i Moldova, mens rejsende fra EU vil nyde godt af de samme rettigheder, når de besøger Moldova.

Se også

Det store billede

Udenrigspolitik

Da flere lande er inspireret af den europæiske digitale model, har europæiske virksomheder flere muligheder for at drive forretning og skabe flere job til borgerne.

Se også

EU's nabolande

Europa-Kommissionen arbejder tæt sammen med tredjelande, der geografisk ligger tæt på Den Europæiske Union.

Afrika

Den digitale omstilling giver Afrika enorme muligheder.

Regionale og bilaterale forbindelser

Regionale og bilaterale forbindelser fokuserer på markedsadgang for europæiske virksomheder og på at fremme sunde og gennemsigtige lovgivningsmæssige globale rammer.

Asien-Stillehavsområdet

Asien-Stillehavsområdet og EU styrker fortsat deres digitale partnerskab og sikrer vækst på mange områder såsom forskning og udvikling, 5G og AI.

Amerika

The digital economy & society is now firmly part of the agenda for the EU's relations with the Americas.