Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Global Internet och telekommunikation

Europeiska kommissionen arbetar på internationell nivå med andra globala aktörer för att forma utvecklingen av Internet och telekommunikationsvärlden.

    En värld omgiven av digitala anslutningar

© iStock by Getty Images -1092964846 metamorworks

Det är svårt att föreställa sig ett liv utan moderna telekommunikationssystem och Internet, och de tekniska fördelarna med den digitala tidsåldern verkar bara ha börjat. Internet innebär dock stora politiska, sociala och ekonomiska utmaningar.

Vilken digital värld vill vi ha?

Internets styrka ligger i dess öppna, fördelade natur. Ett motståndskraftigt, säkert och robust internet och skydd av grundläggande rättigheter på nätet är avgörande för att bygga upp användarnas förtroende. Den europeiska digitala ekonomin måste dra full nytta av Internets innovationskraft.

Europeiska kommissionens vision sammanfattas i COMPACT-konceptet: internet som ett utrymme för samhällsansvar. Det skulle vara en ofragmenterad resurs som styrs genom en flerpartsstrategi för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Internet skulle bygga på en sund teknisk arkitektur som uppmuntrar till förtroende och underlättar en öppen styrning av den underliggande infrastrukturen och de tjänster som fungerar utöver den.

Vilka är våra mål?

  • Att försvara och främja grundläggande rättigheter och demokratiska värden med hjälp av en modell som gör det möjligt för alla berörda parter att delta.
  • Att se till att Europa spelar en ledande roll på detta område genom att nå ut till utvecklingsländer och upprätthålla en inkluderande dialog med alla aktörer.
  • Se till att internationella regler är förenliga med EU:s lagstiftning och politik.
  • Att engagera sig i kapacitetsuppbyggnad i länder och regioner som behöver hjälp med att förstå och hantera internetrelaterad politik. I detta sammanhang kommer inrättandet av det globala observatoriet för Internetpolitik att spela en nyckelroll som en resurs för det globala samfundet.
  • Se till att alla ser fördelarna med en nedifrån och upp-strategi för styrningen av Internet.

Europeiska kommissionen engagerar sig aktivt på internationell nivå för diskussioner om utvecklingen av global internet och telekommunikation. Denna åtgärd genomförs i olika internationella organisationer, forum och tekniska organ.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen öppnar programmet för ett digitalt Europa för Turkiet

Europeiska kommissionen har undertecknat ett associeringsavtal för programmet för ett digitalt Europa med Turkiet. Efter underskrifterna och efter slutförandet av de tillhörande ratificeringsprocesserna kommer associeringsavtalet att träda i kraft.

PRESS RELEASE |
”Roaming som hemma” mellan EU och Moldavien närmare verkligheten

Kommissionen antog i dag ett förslag om att införliva roaming i associeringsavtalet mellan EU och Moldavien. När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits kommer moldaviska besökare till EU att kunna använda sina mobiltelefoner på samma villkor som om de vore i Moldavien, medan resenärer från EU kommer att åtnjuta samma rättigheter när de besöker Moldavien.

PRESS RELEASE |
Resultat från mötet i det digitala rådet Japan-EU

EU och Japan bekräftade sitt gemensamma mål att främja digital teknik för att främja ekonomisk tillväxt och främja en människocentrerad digital omvandling som bygger på gemensamma demokratiska principer och grundläggande rättigheter.

Läs mer

Översikt

Utrikespolitik

Eftersom fler länder inspireras av den europeiska digitala modellen har de europeiska företagen fler möjligheter att göra affärer och skapa fler arbetstillfällen för medborgarna.

Se också

EU:s grannländer

Europeiska kommissionen har ett nära samarbete med tredjeländer som ligger geografiskt nära Europeiska unionen.

Svenska

Den digitala omvandlingen ger Afrika enorma möjligheter.

Regionala och bilaterala förbindelser

Regionala och bilaterala förbindelser är inriktade på marknadstillträde för europeiska företag och på att främja en sund och transparent global rättslig miljö.

Asien och Stillahavsområdet

Asien och Stillahavsområdet och EU fortsätter att stärka sitt digitala partnerskap som säkerställer tillväxt på många områden, t.ex. forskning och utveckling, 5G och AI.