Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pasaulinis internetas ir telekomunikacijos

Europos Komisija tarptautiniu lygmeniu bendradarbiauja su kitais pasaulinio masto veikėjais, kad formuotų interneto ir telekomunikacijų pasaulio pokyčius.

    Pasaulis, apsuptas skaitmeninių ryšių

© iStock by Getty Images -1092964846 metamorworks

Sunku įsivaizduoti gyvenimą be šiuolaikinių telekomunikacijų sistemų ir interneto, o technologinė skaitmeninio amžiaus nauda, atrodo, tik prasideda. Tačiau internetas kelia didelių politinių, socialinių ir ekonominių iššūkių.

Kokio skaitmeninio pasaulio mes norime?

Interneto stiprybė slypi atviroje, paskirstytoje gamtoje. Atsparus, saugus ir tvirtas internetas ir pagrindinių teisių apsauga internete yra labai svarbūs siekiant didinti naudotojų pasitikėjimą. Europos skaitmeninė ekonomika turi visapusiškai išnaudoti interneto inovacinę galią.

Europos Komisijos vizija apibendrinta COMPACT koncepcijoje: internetas kaip pilietinių pareigų erdvė. Tai būtų vienas nesuskaidytas išteklius, valdomas laikantis įvairių suinteresuotųjų subjektų požiūrio, kuriuo siekiama skatinti demokratiją ir žmogaus teises. Internetas būtų grindžiamas patikima technologine architektūra, kuri skatintų pasitikėjimą ir palengvintų skaidrų pagrindinės infrastruktūros ir jos teikiamų paslaugų valdymą.

Kokie yra mūsų tikslai?

  • Ginti ir propaguoti pagrindines teises ir demokratines vertybes, taikant modelį, pagal kurį galėtų dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai.
  • Užtikrinti, kad Europa atliktų pagrindinį vaidmenį šioje srityje, užmegzti ryšius su besivystančiomis šalimis ir palaikyti įtraukų dialogą su visais dalyviais.
  • Užtikrinti, kad tarptautinės taisyklės atitiktų ES teisės aktus ir politiką.
  • Įsitraukti į gebėjimų stiprinimą šalyse ir regionuose, kuriems reikia pagalbos suprasti su internetu susijusią politiką ir spręsti su ja susijusius klausimus. Atsižvelgiant į tai, Pasaulinės interneto politikos observatorijos įsteigimas atliks svarbų vaidmenį kaip pasaulinės bendruomenės išteklius.
  • Užtikrinti, kad visi įžvelgtų „iš apačios į viršų“ ir įtraukaus požiūrio į interneto valdymą naudą.

Europos Komisija tarptautiniu lygmeniu aktyviai dalyvauja diskusijose dėl pasaulinio interneto ir telekomunikacijų raidos. Ši veikla vykdoma įvairiose tarptautinėse organizacijose, forumuose ir techninėse institucijose.

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
ES ir Moldovos „tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis“ arčiau tikrovės

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymą įtraukti tarptinklinį ryšį į ES ir Moldovos asociacijos susitarimą. Užbaigus visus būtinus veiksmus, Moldovos lankytojai į ES galės naudotis savo mobiliaisiais telefonais tokiomis pačiomis kainomis kaip ir Moldovoje, o keliautojai iš ES galės naudotis tomis pačiomis teisėmis lankydamiesi Moldovoje.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Užsienio politika

Kadangi daugiau šalių yra įkvėptos Europos skaitmeninio modelio, Europos įmonės turi daugiau galimybių užsiimti verslu ir kurti daugiau darbo vietų piliečiams.

Taip pat žr.

ES kaimynai

Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis, kurios geografiniu požiūriu yra arti Europos Sąjungos.

Afrika

Skaitmeninė transformacija suteikia Afrikai didžiulių galimybių.

Regioniniai ir dvišaliai santykiai

Regioniniais ir dvišaliais santykiais daugiausia dėmesio skiriama Europos įmonių patekimui į rinką ir patikimos ir skaidrios pasaulinės reguliavimo aplinkos skatinimui.

Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas

Azijos ir Ramiojo vandenyno šalys ir ES toliau stiprina savo skaitmeninę partnerystę, užtikrindamos augimą daugelyje sričių, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, 5G ir dirbtinio intelekto srityse.