Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Globalny Internet i telekomunikacja

Komisja Europejska współpracuje na szczeblu międzynarodowym z innymi globalnymi podmiotami, aby kształtować rozwój Internetu i świata telekomunikacji.

    Kula otoczona cyfrowymi połączeniami

© iStock by Getty Images -1092964846 metamorworks

Trudno wyobrazić sobie życie bez nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych i Internetu, a technologiczne korzyści ery cyfrowej wydają się dopiero zaczynać. Internet stanowi jednak poważne wyzwania polityczne, społeczne i gospodarcze.

Jakiego świata cyfrowego chcemy?

Siła Internetu leży w jego otwartej, rozproszonej naturze. Odporny, bezpieczny i solidny Internet oraz ochrona praw podstawowych w internecie mają zasadnicze znaczenie dla budowania zaufania użytkowników. Europejska gospodarka cyfrowa musi w pełni wykorzystać potencjał innowacyjny Internetu.

Wizja Komisji Europejskiej została podsumowana w koncepcji COMPACT: Internet jako przestrzeń odpowiedzialności obywatelskiej. Byłby to jeden niefragmentowany zasób zarządzany przez wielostronne podejście do promowania demokracji i praw człowieka. Internet opierałby się na solidnej architekturze technologicznej, która zachęcałaby do zaufania i ułatwiała przejrzyste zarządzanie bazową infrastrukturą i usługami, które są jej uzupełnieniem.

Jakie są nasze cele?

  • Obrona i promowanie praw podstawowych i wartości demokratycznych przy wykorzystaniu modelu umożliwiającego udział wszystkich zainteresowanych stron.
  • Dopilnowanie, by Europa odgrywała wiodącą rolę w tej dziedzinie, docierając do krajów rozwijających się i utrzymując pluralistyczny dialog ze wszystkimi podmiotami.
  • Zapewnienie zgodności przepisów międzynarodowych z prawodawstwem i polityką UE.
  • Angażowanie się w budowanie potencjału w krajach i regionach, które potrzebują pomocy w zrozumieniu polityki związanej z internetem i radzeniu sobie z nią. W tym kontekście utworzenie Globalnego Obserwatorium Polityki Internetowej będzie odgrywało kluczową rolę jako zasób dla globalnej społeczności.
  • Zapewnienie wszystkim korzyści płynących z oddolnego i integracyjnego podejścia do zarządzania internetem.

Komisja Europejska aktywnie angażuje się na szczeblu międzynarodowym w dyskusje na temat rozwoju globalnego internetu i telekomunikacji. Działanie to jest realizowane w różnych organizacjach międzynarodowych, forach i organach technicznych.

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Polityka zagraniczna

Ponieważ coraz więcej krajów jest inspirowanych europejskim modelem cyfrowym, europejskie przedsiębiorstwa mają więcej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, tworząc więcej miejsc pracy dla obywateli.

Zobacz też

Sąsiedzi UE

Komisja Europejska ściśle współpracuje z państwami trzecimi położonymi geograficznie blisko Unii Europejskiej.

Afryka

Transformacja cyfrowa daje Afryce ogromne możliwości.

Stosunki regionalne i dwustronne

Stosunki regionalne i dwustronne koncentrują się na dostępie europejskich przedsiębiorstw do rynku oraz promowaniu solidnego i przejrzystego otoczenia regulacyjnego na świecie.

Azja-Pacyfik

Azja jest dynamicznym regionem gospodarczym świata, z dynamicznymi rynkami i silnymi zdolnościami innowacyjnymi.