Skip to main content
Európa digitális jövőjének alakítása

Média- és audiovizuális cselekvési terv: bevezetési frissítések

Az Európai Bizottság elfogadta a média- és audiovizuális ágazat helyreállítását és átalakítását támogató média- és audiovizuális cselekvési tervet.

  Digitális világ, amelyet virtuális képernyők vesznek körül, akik interakcióba lépnek és online AV szolgáltatásokat használnak

© iStock by Getty Images -1129515284 metamorworks

A cselekvési terv három tevékenységi területre és 10 konkrét intézkedésre összpontosít, amelyek segítik a médiaágazatot a válságból való kilábalásban azáltal, hogy megkönnyítik és bővítik a finanszírozáshoz való hozzáférést, átalakítják a beruházásokat a kettős digitális és zöld átállásra való ösztönzés révén, miközben biztosítják az ágazat jövőbeli rezilienciáját, valamint erősítik az európai polgárokat és vállalkozásokat.

A különböző fellépéseket 2021-ben és 2022-ben indítják el és hajtják végre.

Az egyes fellépésekre, szakaszokra, előrehaladásra és határidőkre vonatkozó további részletekért lásd az alábbi táblázatot.

 

AkcióFrissítésIdőkeret
Intézkedés – Az uniós támogatáshoz való könnyebb hozzáférés
Új interaktív eszköz, amely a különböző támogatási eszközökön keresztül irányítja a médiavállalatokatBefejezve
Intézkedés – MEDIA INVEST, amelynek célja az audiovizuális ágazatba történő beruházások fellendítése
Célzott tőkebefektetés az európai audiovizuális produkciók és forgalmazási stratégiák előmozdítására
 • A MediaInvest pályázati felhívásának közzététele
Befejezve
Beruházási csővezeték kialakítása a befektetők kapacitásépítése és a vállalatok beruházási felkészültsége révénBefejezve
Intézkedés – HÍREK: kezdeményezés a hírmédia-ágazat tevékenységeinek és támogatásának összevonására
A finanszírozáshoz való jobb hozzáférés hitelek és kísérleti tőkekezdeményezés révén
 • A hitelekre vonatkozó rész aktualizálása a 2021-es InvestEU elfogadásakor
 • Kísérleti tőkealapú beruházási kezdeményezés az InvestEU keretében

2022 második felétől

2022 második felétől

Kapacitásépítés a befektetők és a média körében
 • Technikai segítségnyújtási eszközök fejlesztése az InvestEU keretében
2022 második felétől
A hírmédia támogatása az együttműködésen alapuló átalakulásban2021 második felétől
Európai Hírmédia Fórum2021 első félévétől
Intézkedés – Az innováció felszabadítása az európai médiaadattéren keresztül és új üzleti modellek ösztönzése
Médiaadattér létrehozása, amely támogatja a médiavállalatokat az adatok megosztásában és innovatív megoldások kifejlesztésébenTBA
Európai média kilátások
 • A média trendjeiről kétévente jelentést készítenek
 • A Bizottság 2022 második felében tervezi közzétenni a média kilátásairól szóló jelentést.
 • A 2022. július elejére tervezett célzott konzultáció
2022-tól
Fellépés – Az európai virtuális és kiterjesztett valóság (VR/AR) ipari koalíciójának előmozdítása
VR/AR ipari koalíció az ipari ágazatok közötti együttműködés ösztönzésére és Európa vezető szerepének biztosítására
 • 2021 szeptembere és 2022 februárja között hat tematikus munkaértekezletre került sor 103 érdekelt fél részvételével Európa-szerte
 • Mérföldkő esemény, amely bemutatja az áprilisban tartott piacértékelés és ütemterv főbb megállapításait
 • Az ipar által jóváhagyott stratégiai dokumentum és ütemterv, amelyet a 2022. júniusi politikai elindításában tesznek közzé
 • Ehhez a tevékenységhez dedikált weboldal itt érhető el
2021 második felétől
Indítsa el a VR Media Lab-et a történetmesélés és az interakció új módjaira irányuló projektekrőlTBA
Intézkedés – A klímasemleges médiaágazat felé
Strukturált együttműködési fórum az iparral és a (szub)nemzeti film- és audiovizuális alapokkal
 • 2021. június 30-án strukturált párbeszédet indítottak az audiovizuális ágazattal, majd 2021-ben és 2022 elején rendszeres találkozókat tartottak a bevált gyakorlatok cseréje, valamint a közös eszközökről és közös szabványokról való megállapodás érdekében.
 • A szén-dioxid-kibocsátás mérésével foglalkozó technikai munkacsoportot hoztak létre az AV-ben. 2021 őszén három ülésre került sor azzal a céllal, hogy közös nyilatkozat formájában jóváhagyás céljából javaslatot dolgozzanak ki a strukturált párbeszéd valamennyi résztvevője számára. 
 • 2022. február 14-én „A klímasemlegesaudiovizuális ágazatfelé” című online műhelytalálkozót szerveztekaz európai filmpiaccal.
 • A szervezetek egy csoportja megállapodott abban, hogy együttműködnek a szén-dioxid-kibocsátás egységes mérési módszertanának kidolgozásán, amely hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.
2021 első félévétől
Intézkedés – Az audiovizuális tartalmak Unió-szerte való szélesebb körű rendelkezésre állása felé
Párbeszéd indítása az audiovizuális ágazattal annak érdekében, hogy konkrét lépésekről állapodjanak meg az audiovizuális tartalmakhoz való hozzáférés és azok határokon átnyúló hozzáférhetőségének javítása érdekében az EU-ban
  2021 második fele – 2022 első fele
  Fellépés – Az európai médiatehetségek támogatása
  Új mentorprogramok az európai médiatehetségek számára2021 második felétől
  A fiatal médiaszakemberek gyakorlati intenzív képzését biztosító médiacipőtáborok2022 első félévétől
  A sokszínűségről szóló kampány: Minden tehetség népszerűsítése2021 második felétől
  A médiapiac kapuja Európa legígéretesebb, a médiaágazatban tevékenykedő startupjainak felderítéséhez és fejlődéséhez
  • A Kreatív Európa program keretében végrehajtandó MEDIA
  • A végrehajtást a fizikai piacok megszüntetése miatt 2021 második felére halasztották.
  • Folyamatban lévő előkészítő munka
  2021 második felétől
  Kreatív innovációs laboratóriumok nyitottak a startupok és a növekvő innovatív vállalkozások számára
  • Pályázati felhívás (link)
  • Értékelés alatt álló felhívás
  2021 második felétől
  Intézkedés – A polgárok szerepvállalásának növelése
  Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv új médiaműveltségi kötelezettségeinek gyakorlati alkalmazása (médiaműveltségi eszköztár és iránymutatások a tagállamok számára)
  • Elfogadásra kerül egy médiaműveltségi eszköztár, amely az audiovizuális szabályozók európai csoportjával (ERGA) és más szakértőkkel közösen készített videomegosztó platformokra összpontosít.
  • A Bizottság iránymutatásokat fog kiadni a tagállamoknak, amelyek meghatározzák a 2022 végén esedékes médiaműveltségi jelentéseiket.
  2022 első negyedéve
  Alternatív médiatartalom-összesítési szolgáltatások létrehozásának támogatása
  • A Horizont Európa „Trustworthy Open Search and Discovery” elnevezésű felhívása 2021-ben támogatja (a projekt 2022-ben indul).
  2022. harmadik negyedév
  Intézkedés – Az európai médiapiac működésének biztosítása
  Az európai médiaszabályozók közötti együttműködési keret megerősítése az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportján (ERGA) belül
  • 2021-ben és 2022 első felében a Bizottság továbbra is számba veszi a határokon átnyúló együttműködés bevált gyakorlatait, és szorosan nyomon követi az ERGA egyetértési megállapodásának teljesítményét.
  2021 első negyedévétől

  Legfrissebb hírek

  PRESS RELEASE |
  2 millió euró az európai hírsivatagok feltérképezésére, valamint a helyi, regionális és közösségi média támogatására

  A Bizottság a mai napon 2 millió EUR összegű támogatási megállapodást írt alá szervezetek konzorciumával, hogy támogassa a helyi médiát és kezelje a hírsivatagok megjelenését, nevezetesen azokat a földrajzi területeket vagy közösségeket, amelyek nem vagy csak kevés híradással látják el őket releváns és független hírekkel.

  PRESS RELEASE |
  EU anti-disinformation Hubs now extend to all EU countries

  The Commission announced the creation of six new anti-disinformation hubs that will become part of the European Digital Media Observatory (EDMO), the independent platform for fact-checkers, academic researchers and other relevant stakeholders contributing to addressing disinformation in Europe.

  Kapcsolódó tartalom

  Összkép

  Európai média- és audiovizuális cselekvési terv

  A média- és audiovizuális cselekvési terv (MAAP) célja az európai média fellendítése és az európai kulturális és technológiai autonómia fenntartása a digitális évtizedben.

  Lásd még

  A „hírek” kezdeményezés

  A szabad, életképes és pluralista médiakörnyezet kulcsfontosságú a polgárok tájékoztatásához, elszámoltathatóságához és a nyitott demokratikus társadalmak megerősítéséhez.