Skip to main content
Izgradnja digitalne budućnosti Europe

Akcijski plan za medije i audiovizualnu politiku: novosti o provedbi

Europska komisija donijela je Akcijski plan za medije i audiovizualnu politiku za potporu oporavku i transformaciji medijskog i audiovizualnog sektora.

  Digitalni svijet okružen virtualnim zaslonima ljudi koji komuniciraju i koriste audiovizualne usluge na internetu

© iStock by Getty Images -1129515284 metamorworks

Akcijski plan usmjeren je na tri područja djelovanja i 10 konkretnih mjera kako bi se medijskom sektoru pomoglo da se oporavi od krize olakšavanjem i proširenjem pristupa financiranju, preobrazbom poticanjem ulaganja kako bi se prihvatila dvostruka digitalna i zelena tranzicija uz istodobno osiguravanje buduće otpornosti sektora i osnaživanje europskih građana i poduzeća.

Različite mjere pokrenut će se i provoditi tijekom 2021. i 2022.

Više pojedinosti o konkretnim mjerama, fazama, napretku i vremenskim okvirima potražite u tablici u nastavku.

 

AkcijaAžuriranjeVremenski okvir
Mjera 1. – lakši pristup potpori EU-a
Novi interaktivni alat za usmjeravanje medijskih poduzeća putem različitih instrumenata potporeZavršeno
Mjera 2. – MEDIA INVEST čiji je cilj poticanje ulaganja u audiovizualnu industriju
Namjenska vlasnička ulaganja za poticanje europskih audiovizualnih produkcija i strategija distribucijeZavršeno
Razvoj portfelja ulaganja izgradnjom kapaciteta za ulagače i spremnosti za ulaganja za poduzećaZavršeno
Mjera 3. – „NOVIS”: inicijativa za objedinjavanje mjera i potpore sektoru informativnih medija
Bolji pristup financiranju putem zajmova i pilot-inicijativa za vlasnički kapital
 • Dio o zajmovima ažuriran nakon donošenja programa InvestEU 2021.
 • Pilot-inicijativa za ulaganja temeljena na vlasničkom kapitalu u okviru fonda InvestEU

U drugoj polovici 2022.

U drugoj polovici 2022.

Izgradnja kapaciteta među ulagačima i medijima
 • Razvoj alata tehničke pomoći u okviru programa InvestEU
U drugoj polovici 2022.
Potpora informativnim medijima za rad na suradničkoj transformaciji
 • 7 dobitnika prvog godišnjeg poziva na podnošenje prijedloga  
 • Drugi godišnji poziv objavljen s rokom 7. rujna 2022.
Od druge polovice 2021.
Europski forum za medijeOd prve polovice 2021.
Mjera 4. – Oslobađanje inovacija s pomoću europskog medijskog podatkovnog prostora i poticanje novih poslovnih modela
Stvaranje medijskog podatkovnog prostora za potporu medijskim poduzećima u razmjeni podataka i razvoju inovativnih rješenjaTBA
Europski medijski izgledi
 • Izvješće o medijskim trendovima sastavljat će se svake dvije godine
 • Komisija planira objaviti izvješće o izgledima za medije u drugoj polovini 2022.
 • Ciljano savjetovanje planirano za početak srpnja 2022.
Od 2022. godine
Mjera 5. – Poticanje europske industrijske koalicije virtualne i proširene stvarnosti (VR/AR)
Koalicija industrije VR/AR za poticanje suradnje među industrijskim sektorima i osiguravanje europskog vodstva
 • Održano je šest tematskih radionica sa 103 dionika iz cijele Europe od rujna 2021. do veljače 2022.
 • Događaj od ključne etape u kojem su predstavljeni ključni nalazi iz procjene tržišta i plana održanog u travnju
 • Strateški dokument i plan koji je odobrila industrija bit će objavljeni u okviru političkog pokretanja u lipnju 2022.
 • Namjenska internetska stranica za ovu aktivnost dostupna je ovdje
Od druge polovice 2021.
Pokrenuti VR Media Lab na projektima za nove načine pripovijedanja i interakcijeTBA
Mjera 6. Ususret klimatski neutralnom medijskom sektoru
Strukturirani forum za suradnju s industrijom i (pod)nacionalnim filmskim i audiovizualnim fondovimaOd prve polovice 2021.
Mjera 7. – Prema široj dostupnosti audiovizualnog sadržaja diljem EU-a
Pokrenuti dijalog s audiovizualnom industrijom kako bi se postigli dogovor o konkretnim koracima za poboljšanje prekograničnog pristupa audiovizualnom sadržaju i njegove dostupnosti u EU-u
  Drugo polugodište 2021. prva polovica 2022.
  Mjera 8. – Poticanje europskih medijskih talenata
  Novi programi mentorstva za europske medijske talenteOd druge polovice 2021.
  Medijski boot-kampovi koji pružaju praktičnu intenzivnu obuku za mlade medijske profesionalceOd prve polovice 2022.
  Kampanja o raznolikosti: Promicanje svih talenataOd druge polovice 2021.
  Medijsko tržište pristupilo izviđanju najperspektivnijih europskih novoosnovanih poduzeća aktivnih u medijskom sektoru i pomoći im da napreduju
  • Provedba u okviru programa Kreativna Europa MEDIA
  • Provedba odgođena za drugu polovicu 2021. zbog ukidanja fizičkih tržišta
  • Pripremni rad u tijeku
  Od druge polovice 2021.
  Laboratoriji za kreativne inovacije otvoreni za novoosnovana i rastuća poduzeća
  • Objavljen poziv na podnošenje prijedloga (poveznica)
  • Poziv na evaluaciju
  Od druge polovice 2021.
  Mjera 9. – Osnaživanje građana
  Praktična primjena novih obveza medijske pismenosti iz Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (alati za medijsku pismenost i smjernice za države članice)
  • Donijet će se paket alata za medijsku pismenost usmjeren na platforme za razmjenu videozapisa pripremljen zajedno s Europskom skupinom audiovizualnih regulatora (ERGA) i drugim stručnjacima
  • Komisija će državama članicama izdati smjernice kojima se utvrđuje opseg njihovih izvješća o medijskoj pismenosti koja bi trebala biti dostavljena krajem 2022.
  Prvo tromjesečje 2022.
  Potpora stvaranju alternativnih usluga objedinjavanja medijskih sadržaja
  • Podržano u okviru poziva na podnošenje prijedloga Obzor Europa „Trustworthy Open Search and Discovery” 2021. (projekt će započeti 2022.)
  Treće tromjesečje 2022.
  Mjera 10. – Osiguranje funkcioniranja europskog medijskog tržišta
  Jačanje okvira za suradnju među europskim medijskim regulatorima u okviru Skupine europskih regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA)
  • Tijekom 2021. i prve polovine 2022. Komisija će nastaviti sagledavati najbolje prakse u prekograničnoj suradnji i pomno pratiti uspješnost Memoranduma o razumijevanju ERGA-e.
  Od prvog tromjesečja 2021.

  Najnovije vijesti

  PRESS RELEASE |
  2 milijuna eura za mapiranje informativnih pustinja u Europi i dodjelu bespovratnih sredstava lokalnim i regionalnim medijima te medijima u zajednici

  Komisija je s konzorcijem organizacija potpisala sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti od 2 milijuna EUR za potporu lokalnim medijima i rješavanje problema pojave novinskih pustinja, odnosno onih zemljopisnih područja ili zajednica koje imaju malo informativnih kuća ili ih uopće nemaju s relevantnim i neovisnim vijestima.

  PRESS RELEASE |
  Antidisinformacijski centri EU-a sada se proširuju na sve države članice EU-a

  Komisija je najavila osnivanje šest novih antidisinformacijskih centara koji će postati dio Europskog opservatorija za digitalne medije (EDMO), neovisne platforme za provjeravatelje činjenica, akademske istraživače i druge relevantne dionike koji doprinose suzbijanju dezinformacija u Europi.

  Povezani sadržaj

  Šira slika

  Europski akcijski plan za medije i audiovizualnu politiku

  Cilj je Akcijskog plana za medije i audiovizualnu politiku (MAAP) potaknuti europske medije i pomoći u održavanju europske kulturne i tehnološke autonomije u digitalnom desetljeću.

  Pogledajte i sljedeći sadržaj

  „Inicijativa za vijesti”

  Slobodno, održivo i pluralističko medijsko okruženje ključno je za informiranje građana, pozivanje vlasti na odgovornost i jačanje otvorenih demokratskih društava.