Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Dirbtinis intelektas DIGITAL Europe programoje

Įgyvendinant programą „DIGITAL Europe“ bus sudarytos sąlygos įmonėms ir viešojo administravimo institucijoms naudoti dirbtinį intelektą.

    „“

Kadangi duomenys skatina dirbtinį intelektą, „DIGITAL“ taip pat siekia sukurti tikrą Europos duomenų erdvę ir palengvinti saugią prieigą prie didelių duomenų rinkinių ir jų saugojimą bei patikimą ir efektyviai energiją vartojančią debesijos infrastruktūrą. 

Skaitmeninis sektorius sustiprins ir rems esamas dirbtinio intelekto bandymų ir eksperimentavimo priemones tokiose srityse kaip sveikata ir gamyba valstybėse narėse ir skatins jų bendradarbiavimą.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeninės Europos programa

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) yra nauja ES finansavimo programa, skirta skaitmeninių technologijų pritaikymui įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms.

Išsamiau

Taip pat žr.

eArchiving

eArchiving – suteikia pagrindines specifikacijas, programinę įrangą, mokymą ir žinias, kad padėtų žmonėms saugoti informaciją ilgiau.

Skaitmeninės Europos programa. Darbo programos

Darbo programose aprašyti bendri tikslai, taikymo sritis, rezultatai ir siektini rezultatai, taip pat biudžeto asignavimai kiekvienai temai. Šiame tinklalapyje rasite atitinkamus darbo programų dokumentus ir pakeitimus, kai juos priims Europos Komisija.

Įgūdžiai DIGITAL Europe programoje

Pagal programą „DIGITAL Europe“ bus finansuojamas specializuotų programų ir stažuočių rengimas ir teikimas būsimiems ekspertams tokiose pagrindinėse pajėgumų srityse kaip duomenys ir dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas, kvantinė ir našioji kompiuterija.

Superkompiuteriai skaitmeninės Europos programoje

Skaitmeninės Europos programos tikslas – iki 2022–2023 m. sukurti ir sustiprinti ES superkompiuterių ir duomenų apdorojimo pajėgumus, padedant mums pasiekti eksalygmens superkompiuterių – skaičiavimo, kurio galia prilygsta visos ES gyventojų mobiliųjų telefonų kompiuterijos...

Europos skaitmeninių inovacijų centrai

Europos skaitmeninių inovacijų centrai (EDIH) yra vieno langelio principu veikiantys centrai, padedantys įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms reaguoti į skaitmeninius iššūkius ir tapti konkurencingesniais.

Daugiau apie dirbtinį intelektą